Втората част от Трилогията Легиатан на Робърт Гогов е завършена!


Трилогията Легиатан на Робърт Гогов е почти завършенa. Втората част “Легиатан, Битието на естественото право или Как се пише псевдоидеология?” вече е готова и очаква читателите си. Очаква се третият том скоро ще бъде завършен. Първите две книги са достъпни за свободно сваляне в дигитален формат на адрес: https://robertgogoff.wixsite.com/legiathan

Щедро дарение за Биологическия факултет на Софийския университет от Фондация „Манжуков“, 2021

В Биологическия факултет на Софийския университет бе открит Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика към Катедра „Генетика“. Създаването на този център се осъществява с щедрата финансова помощ на Фондация „Манджуков“, която откликна на апела на преподавателите от катедра „Генетика“ за оборудване на лаборатория със съвременна апаратура за нуждите на преподаването и практическото обучение на студентите в Биологическия факултет.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, Петър Манджуков и семейството му, заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов, деканът на Биологическия факултет проф. Стоян Шишков, ръководителят на лабораторията гл. ас. Димитрина Георгиева, преподаватели от факултета.

Ректорът на Софийския университет поздрави присъстващите и заяви, че за Алма матер е чест да посрещне Петър Манджуков и семейството му да ги приеме в лабораторията, създадена с тяхната подкрепа.

Ректорът изтъкна, че тази лаборатория е много важна за Университета по няколко причини. Първата е, че студентите – не само от Биологическия факултет, имат остра нужда от практически занимания.

„Тази лаборатория имаше за цел не просто научна дейност, а и това, студентите да придобият практически опит и се радвам, че вие откликнахте на тази идея, защото тя ще помогне на всички нас, на цялото общество. Особено в ситуацията на епидемия се вижда ясно, че без подготвени лекари, лаборанти и служители, няма как да предотвратим едно такова събитие. Затова още веднъж ви благодаря“, посочи ректорът.

Поздрав към академичната общност о.на Софийския университет, проф. д-р Сашо Коруновски, 25.11.2020

Поздрав към академичната общност о.на Софийския университет на ректора на Университета “Св. Климент Охридски”, Битоля, проф. д-р Сашо Коруновски