Академичната учебна 2019/2020 г. в СУ “Св. Климент Охридски” беше официално открита

Официално бе открита академичната учебна година на най-старото висше училище в България. Академичното тържество се проведе в Аулата на Ректората. Празничният ден продължи с тържествено посрещане на първокурсниците във факултетите на Софийския университет.

VIVAT ACADEMIA, Ново предаване на АМТВ за наука и образование

„VIVAT ACADEMIA” е единственото предаване в телевизионния ефир, посветено единствено на темите на образованието и науката. В продължение на 26 минути зрителите на „Vivat Academia” ще се запознаят с учени от различни сфери, ще станат съпричастни към проблемите в полето на образованието и науката, ще бъдат свидетели на резултатите от красивата наука.
Всяка първа и трета седмица от месеца, в понеделник от 22:15 часа по БНТ 2, ще можете да следите актуалните събития в областта на науката и образованието и да се информирате за големите български постижения в тези сфери.
Екипът на нашето предаване е съпричастен към трудностите и проблемите, с които всекидневно се сблъскват българските учени, учители, университетски преподаватели. Затова във „Vivat Academia” ще чуете и позицията ни спрямо актуалните събития под формата на коментар на водещите.

В пилотния брой на „Vivat Academia” Ви срещаме с хора, които имат голям принос в развитието на науката и образованието в България. Започваме с директора на Британския съвет в България Любов Костова. Тя е сред инициаторите на конкурса „Лаборатория за слава Феймлаб България” и е сред основателите на първия по рода си у нас Софийски фестивал на науката. Вдъхновена от успехите на българските учени, Любов Костова ни „потапя” в красивия свят на науката, в който всеки предмет от ежедневието представлява истинско чудо.
По случай навършването на 105 години от първата в света експедиция до Антарктида в предаването Ви представяме и известния български преподавател и изследовател на замръзналия континент Христо Пимпирев. Професорът ни разказва за суровите условия на Антарктида, за липсата на средства за български кораб, с който да се достига до ледените брегове, за успехите на неговите студенти, които „са опитали от студения и корав антарктически хляб”.
Астрофизикът Владимир Божилов влиза в ролята на „гид” и ни развежда из Астрономическата обсерватория на Софийския университет в Борисовата градина. Споделя мнението си за добрите възможности за реализация на учените в България, за образованието във Физическия факултет към СУ, за участията му в конкурса Феймлаб през 2010 и 2014 г. и „разбива” мита за противоречието между науката и религията.
Накрая, но не на последно място в рубриката „Щрихи” сме опитали да „обрисуваме” университетския преподавател и писател Георги Бърдаров, който стана победител в телевизионния формат „Ръкописът” с романа си „Аз още броя дните”. Освен за богатия си житейски и професионален опит Бърдаров разказва още за емоционалните моменти в работата си, за демографската криза в Европа и постепенното „стопяване” на европеидната раса.
Не забравяйте от месец март да включите на БНТ 2 в понеделник в 22:15 часа! Приятно гледане и „Виват Академия”!

Проф. дин Дмитрий Поливянний от Ивановския държавен университет беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

28 Май 2018 11:00
Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която се състоя на 28 май 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета, проф. дин Дмитрий Поливянний беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Историческия факултет и е за значителния принос на проф. дин Дмитрий Поливянний в научните изследвания върху историята и културата на средновековна България и във връзка с неговата 65-годишнина.

Проф. дин Дмитрий Поливянний произнесе академично слово на тема: “ИЖЕ БЯХУ ТОГО ЖЕ ДУХУ”: Общности на Духа в Българското Средновековие”.

Проф. Поливянний е свързан с историята на средновековна България от средата на 70-те години на XX век. Автор е на 4 монографии и на над 100 студии, статии, рецензии, учебни помагала и научно-популярни статии, посветени на различни аспекти от историята и културата на българската средновековна история. Участвал е многократно в научните форуми, организирани от Историческия факултет на Алма матер. Той е известен и уважаван учен не само у нас и в Русия, но и в европейския медиевистичен свят.

Основна тема неговите изследвания е историята и културата на средновековна България и повече от четири десетилетия той е свързан с Историческия факултет на Софийския университет. Във всичките си изяви проф. Поливянний се е доказал като задълбочен учен, който отстоява историческата истина и като добър приятел на България.

Проф. дин Дмитрий Поливянний е роден на 2 юни 1953 г. в гр. Алма-Ата, Казахстан (СССР). Завършва висше образование в Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1971-1976 г.) с преддипломен стаж в 1975-1976 г. в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет. Защитава с отличие дипломна работа на тема: „Бдинско деспотство-царство през XIII-XIV в.“ с научни ръководители доц. Васил Гюзелев и доц. Людмила Горина.

Докторант е в катедрата за история на южните и западните славяни в Московския държавен университет (1976-1979) с десетмесечен стаж през 1978-1979 г. в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет. През 1980 г. защитава дисертация за научна степен „кандидат на историческите науки“ по средновековна обща история на тема: „Българският средновековен град през XIII-XIV в.“. От 1980 г. е доцент по обща история в Историческия факултет на Ивановския държавен университет в СССР (1980-1990). Бил е ръководител на катедрата по най-нова история в Историческия факултет на същия университет. От 1997 г. е старши научен сътрудник. През 2000 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на историческите науки“ по средновековна обща история на тема „Културно своеобразие на средновековна България в контекста на византийско-славянската общност през IX-XIV в.“.

Бил е ръководител на катедрата по обща история и международни отношения в Ивановския държавен университет (2000-2010) и декан на Историческия факултет на същия университет (2000-2004), както и заместник-ректор по научната дейност (2003-2014).

От 2015 г. е ръководител на Междувузовски център по хуманитарно образование към Ивановския държавен университет.

Чел е лекции в Московския, Санкт-Петербургския, Тверския, Волгоградския и Софийския университет. Изнесъл е над 100 доклада при различни научни форуми в Русия, България, Полша, САЩ, Сърбия, Унгария, Франция и др.

Бил е член на дисертационния съвет по исторически науки към Ивановския държавен университет (2000-2017), зам.-председател на дисертационния съвет по исторически науки към Нижегородския държавен университет (от 2017), експерт на Националната акредитационна агенция (2000-2016), експерт на Руския държавен хуманитарен фонд (2006-2016). Член е на редакционните колегии на редица научни издания. Членува в следните научни дружества и общества: Асоциацията на европейски изследвания в Русия; Руско-българската комисия на историците; Международната асоциация по българистика.

Награждаван е със следните отличия и награди – премия в памет на митрополит Московски и Коломенски Макарий (Булгаков) – 2001 г., медал на св. Василий Кинешемски (Иваново-Вознесенска епархия, Руска православна църква) 2004 г., бронзов медал на Фондация „Ромуалдо дел Бианко“ Флоренция 2007 г., почетен знак на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация (2007 г.).

Проф. Герхард Паулус бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Университета проф. Герхард Паулус от Университета „Фридрих Шилер“ в Йена бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тържеството бе открито от декана на Физическия факултет проф. Александър Драйшу, който изрази задоволството си да поздрави всички, присъстващи на церемонията по връчването на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на проф. Паулус. Проф. Драйшу представи накратко биографията на учения.

Проф. Герхард Паулус е роден през 1966 г. През 1992 г. се дипломира като физик в Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен. В периода 1992-1995 г., вече като докторант, провежда изследванията си в същия университет и в Института „Макс Планк“ по квантова оптика в Гархинг, Германия. Докторската си дисертация защитава през 1995 г., а през 2002 г. се хабилитира.

„На основание на гореказаното, по предложение на Катедра „Квантова електроника“, подкрепено от факултетния съвет на Физическия факултет, Академичният съвет на Софийския университет удостои проф. Герхард Паулус с почетното звание „доктор хонорис кауза“, каза още проф. Драйшу.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи високото отличие на проф. Паулус.

Проф. Герхард Паулус изрази вълнението си от удостояването с почетното звание от такъв престижен и авторитетен университет като Алма матер. Той отбеляза, че е в близки контакти със Софийския университет още от началото на своята научна кариера и съвместната си работа с проф. Стоян Динев, а по-късно – с проф. Иван Кръстев и проф. Александър Драйшу.

Проф. Герхард Паулус произнесе академично слово на тема: „Отплатата за завръщането на фотоелектроните у дома, в близост до йоните-родители: Раждането на аттосекундната лазерна физика“.

В академичното си слово проф. Паулус подчерта, че с екипа му очакват блестящо бъдеще за лазерно-базираното генериране на меко рентгеново лъчение и посочи, че напоследък напредъкът на фемтосекундната лазерна технология е позволило генерирането на потоци от фотони, които преди са били достъпни само от синхротрони. Следователно, някои от ключовите приложения на тези големи научни съоръжения скоро ще бъдат прехвърлени към относително малки университетски лаборатории, подчерта проф. Паулус.

Изложба посветена на 140- годишнина от рождението на проф. Михаил Арнаудов- СУ-22 май 2018

“Историкът на Алма матер”. Изложба, посветена на 140 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов
22 Май 2018 16:00
Централна университетска библиотека

На 22 май 2018 г. във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” беше открита изложбата „Историкът на Алма матер”, посветена на 140- годишнината от рождението на проф. Михаил Арнаудов. С тази експозиция Университетската библиотека продължава поредицата от инициативи, посветени на 130-годишнината от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Новата изложба „Историкът на Алма матер” проследява преподавателската и научноизследователската дейност на проф. Михаил Арнаудов, ректор на Софийския университет през 1935-1936 г.

В своята „История на Софийския университет”, започната по времето, по което той е ректор и издадена през 1939 г., Михаил Арнаудов проследява в цялост и пълнота, от дистанцията на времето, историята на първото висше училище в България.

В изложбените витрини беше показана част от огромното по обем творчество на видния учен и интелектуалец проф. Арнаудов.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изложбата проследява пътя на проф. Арнаудов в Университета от студентските години до края на преподавателската му дейност през призмата на спомените му и неговите научни трудове. Откроява се ролята на Иван Шишманов за оформянето на Арнаудов като учен и преподавател. Също така се посочват контактите му с българските творци през почти вековния му жизнен път. Специално място е отделено на ректорския мандат на проф. Арнаудов през 1935-1936 г. и ролята му в честването на 50-годишнината на Университета.

Изложбата включва: дисертацията, първите публикации, най-известните му трудове, книги с автографи и посвещения.

Представени са изданията на Историята на Софийския университет и Алманаха с животописни и книгописни сведения за преподавателите.

За експозицията Музеят на Софийския университет предоставя ректорската огърлица, Оксфордския жезъл и други артефакти.

Обществен деец и учен, автор на над 50 монографии в областта на фолклористиката, литературната теория и етнографията, 36 години преподавал в университета, написал историята на Алма матер, министър на просвещението, съден от Народния съд и оправдан, личността на Михаил Арнаудов привлича вниманието на съвременниците и днес.