ПЛАТФОРМА ГЕОГРАФИЯ -Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2017

репортери Благовест Илиев и Десислава Францова
Асистент д-р Димитър Желев е преподавател по природна география и ландшафтна екология в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Съосновател на сайта ГЕОГРАФ.БГ, участник в редица национални и международни географски експедиции и проекти с екологична насоченост. Автор на статии, учебници и учебни помагала за основното и средно образование.

Документален филм за ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски“ поставя високи стандарти пред висшето образование в България. Възпитаниците на ФМИ печелят призове от международни и национални форуми, реализират се успешно като професионалисти в най-добрите компании, а не малка част от тях продължават да преподават в Университета. В ситуация на динамични социални и икономически промени, ФМИ инициира и поддържа ползотворни партньорства с най-големите фирми в сектора на Информационните и компютърни технологии – сътрудничество, което развива едновременно висшето образование, науката и бизнеса. Екипът на Факултета не допуска компромиси с качеството на образованието, съчетавайки съвременните тенденции с утвърдените научни традиции.

Продукция: Алма Матер ТВ
http://amtv.bg/

Рекламен клип на ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски“ поставя високи стандарти пред висшето образование в България. Възпитаниците на ФМИ печелят призове от международни и национални форуми, реализират се успешно като професионалисти в най-добрите компании, а не малка част от тях продължават да преподават в Университета. В ситуация на динамични социални и икономически промени, ФМИ инициира и поддържа ползотворни партньорства с най-големите фирми в сектора на Информационните и компютърни технологии – сътрудничество, което развива едновременно висшето образование, науката и бизнеса. Екипът на Факултета не допуска компромиси с качеството на образованието, съчетавайки съвременните тенденции с утвърдените научни традиции.

Продукция: Алма Матер ТВ
http://amtv.bg/

Графичен дизайн, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”, 2017


Катедра „Изобразително изкуство” е в състава на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”. От там подготвят новата специалност „Графичен дизайн”. Тя ще предлага професионално разглеждане на проблематиката, свързана с изобразителните техники и технологии на визуално-комуникационните системи, каквито са печатните издания, плакатът, рекламата, опаковката, шрифтът, илюстрацията, уебдизайнът и др. През учебната 2017 – 2018 г. специалността очаква своите първи студенти. Ежегодно 15 души ще бъдат приемани и ще имат шанса да получат диплома за графични дизайнери.

Клуб “СКОРЕЦ” – Биологически факултет

АМТВ, репортери Гергана Митова и Веселин Вълчев.

Клуб “СКОРЕЦ” е основан през 2009 г. съвместно с активни студенти от различни специалности. Това е студентски клуб за образование и развитие с екологичен център. Клубът е на територията на Катедрата по зоология и антропология. Основни цели на С.К.О.Р.Е.Ц. са: природозащитни дейности и въвличане на студенти в преки такива, образователни и научни дейности – създаване и поддържане на образователна колекция от животни с цел подпомагане на лекционния курс и упражненията по зоология.