Национална научна конференция в чест на проф. дсн Петранка Филева-11 Май 2018

Колеги и приятели на проф. дсн Петранка Филева участваха в научната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Филева. Събитието се състоя във Факултета по журналистика и масова комуникация и бе организирано от доц. д-р Бисер Златанов и доц. д-р Мария Попова. Конференцията е част от традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се провежда от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация.

В конференцията участваха научни изследователи, докторанти и преподаватели от няколко университета в България. Целта на научната конференция е свързана с въвеждането и изследването на случаи от теорията и практиката, които предоставят възможности за реализирането на концепцията, че ефективният мениджмънт може да осигури съществуването на независими медии. Дискусионният фокус е насочен към прилагането на професионални стандарти, ефективното управление и независимите медии като съществуващи научни конструкции в теорията, към които практиката следва да се стреми. Бяха включени и следните тематични направления: Глобализация и медии – възможности и заплахи в дигиталния свят; Медии и пари; Медиен мениджмънт и частно предприемачество в България; Образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване; История на медиите и журналистиката; Публични комуникации и медиите днес; Формиране на нови потребителски нагласи и поведение; Международни отношения, световна икономика и медии; Социални медии, бизнес, политика.

Конференцията е в чест на юбилея на дългогодишен член на Факултета по журналистика и масова комуникация, преподавател и изследовател със значим опит и научно наследство проф. дсн Петранка Филева, която е родоначалникът в изследванията и преподаването по медиен мениджмънт и медийна икономика в България. В тези области тя развива значителна преподавателска и изследователска дейност.

Проф. дсн Петранка Филева

Проф. Филева е завършила специалност „Международни икономически отношения”. Професор е по икономическа журналистика и медийна икономика във Факултета по журналистика и масова комуникация. Преподава дисциплините „Основи на икономическата теория”, „Медиен мениджмънт”, „Глобализация и медии”. Има над 50 публикации в областта на медийната икономика, медийния мениджмънт и икономическата журналистика. Сред най-известните й трудове са „Икономика на средствата за масова комуникация”(1997), „Медии и пари” (1999), „Глобализация и медии” (2003) и „Икономика за журналисти. Теория и практика на икономическата журналистика” (2007).
Работи активно в сферата на неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за развитие, образованието за правата на човека. От 1994 г. сътрудничи на Дружеството за Обединените нации в България (ДООН) в ролята си последователно на секретар, главен секретар, зам. председател и член на Управителния съвет.
Като Главен секретар на „Дружеството за ООН в България“ в периода 1999 – 2005 г., проф. Филева координира проектите и програмите на Дружеството, създава национална ученическа мрежа от ученически клубове за ООН, съдейства за създаването на Младежка секция към ДООН.
Като председател на фондацията „За ново партньорство в журналистиката” участва в организирането на ежегоден Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Международна конференция “Балканите в европейската интеграция”, СУ, 16 май 2018

Международната научна конференция „Балканите в европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“ се проведе на 16 и 17 май 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нея се включаха изтъкнати учени от България и други европейски страни, които проследиха историческите връзки между Западните Балкани и Европа, интеграционните процеси в Европейския Югоизток като феномен на миналото и тяхната перспектива с оглед на бъдещото цялостно включване на региона в Европейския съюз.

В научния форум взеха участие бивши министър-председатели и министри на външните работи на Сърбия, Македония, Косово, Черна гора и Албания, които са същевременно изявени учени от Западните Балкани като проф. Зарко Корач, бивш министър-председател на Сърбия, проф. Владо Бучковски, бивш министър-председател на Република Македония, доц. Байрам Косуми, бивш министър-председател на Република Косово и ректор на Университета “Кадри Зека” в Гиляни, проф. Паскал Мило, бивш външен министър и министър на европейската интеграция на Албания.

Събитието е организирано по инициатива на ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от Катедрата по История на Византия и балканските народи към Историческия факултет на Софийския университет. Конференцията има за цел да подпомогне и обогати с научна експертиза срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, която ще се проведе в София по същото време, като проследи историята, постиженията и перспективите на страните от региона, както и все по-задълбочаващите се връзки с Европейския съюз.

Конференцията се откри в Аула магна на Софийския университет от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; член-кор. проф. дин Иван Илчев, председател на Организационния комитет на конференцията, г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество; г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България; г-н Боил Банов, министър на културата на Република България; г-жа Моника Панайотова, заместник-министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.; Негово превъзходителство г-н Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия; доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; проф. дин Александър Костов, директор на Института за балканистика с център по тракология към БАН.

Национален форум „Енергийното образование в България“-СУ- 14 май 2018 г.

Национален форум „Енергийното образование в България“
14 Май 2018 13:00
Аула, Ректорат

На 14 май 2018 г. от 13.00 часа в Аулата в Ректората ще се проведе Национален форум „Енергийното образование в България“. Събитието е организирано от Стопанския факултет на Алма матер и Индустриален клъстер „Средногорие“ и е част от официалния календар на Майските дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Акценти в програмата ще бъдат актуалното състояние на бизнес-инициативите за връзки с образователните институции, както и представянето на успешни партньорства между образователни институции и потребители на кадри в енергийния отрасъл и включването на образователни акценти в енергийната стратегия и политика на Република България.

В официалното откриване на форума ще се включат ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Германо-българската индустриална и търговска камара и изпълнителен директор на „Аурубис“ Тим Курт, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, кметът на Община Панагюрище инж. Никола Белишки, изпълнителният директор на Индустриален клъстер “Средногорие” инж. Николай Минков, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски.

В панелните дискусии ще участват:

Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България

Красимир Ненов, Изп. директор, КонтурГлобал Марица Изток 3

Вася Николовска, Съветник “Правни въпроси и корпоративни комуникации”,TOTAL E&P Bulgaria

Николай Пейчев, Директор Комуникации, AES Евразия

Теодора Борисова, Мениджър “Връзки с институциите”, Солвей Соди

Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ,,Никола Обрешков”, гр. Казанлък

Бистра Кирова, директор на Музейко

доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“

проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на Електротехнически факултет, ТУ-София

проф. д-р Димитър Димитров, Декан на Факултета „Икономика на инфраструктурата“, УНСС

доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан на Стопанския факултет в СУ “Св. Климент Охридски”

Дискусия „Бъдещето на журналистиката“-ФЖМК- 17 Май 2018г.


Дискусия „Бъдещето на журналистиката“
17 Май 2018 14:00
Зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул. „Московска“ 49)

На 17 май 2018 г. между 14 и 17 часа в зала 13 на ФЖМК ще се проведе дискусията „Бъдещето на журналистиката“ организирана от катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация. Тя се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

За участие са поканени телевизионните журналисти Надя Обретенова и Иво Никодимов от БНТ, Десислава Стоянова, Денислав Борисов и Светослав Иванов от bTV, Генка Шикерова, Аделина Радева и Виктор Николаев от Нова телевизия. Модератор на дискусията е д-р Кристина Баксанова от bTV. Сред обсъжданите теми на дискусията „Бъдещето на журналистиката“ са журналистическата етика на екрана, промяната в технологиите, съучастието на аудиторията, взаимодействието медии-власт-свобода на словото и образованието по журналистика.
Дискусията „Бъдещето на журналистиката“ цели да потърси причините за промените, които се наблюдават в журналистиката и медиите в България и по света през последните години. Медиите са подложени на икономически и политически натиск. Журналистите са цензурирани, притискани от корпоративната политика, от нарастващата комерсиализация и концентрация. Аудиторията мигрира в интернет и търси забавна, атрактивна информация, лесно се подлъгва от фалшиви новини и с готовност предоставя лични данни за маркетингови проучвания и политическа манипулация. Новините се превръщат в черна хроника, а професионалните стандарти са изтласкани от рейтингови показатели и брой харесвания и споделяния в интернет. Качествената журналистика е измествана от гражданската журналистика. Комфортът на професионалния журналист е нарушаван от потребителя-блогър, който създава новини с личния си мобилен телефон. Редакционните правила са заменени с призиви за сътрудничество с потребителите и споделяне на тяхната непрофесионална, непроверена, нередактирана и понякога неетична информация. Разследванията често се правят по горещи теми, а не по значими за цялото общество проблеми. Вестниците и списанията изчезват, радиото се превръща в подкаст, а телевизията в поредица от ток шоу и риалити програми. Съдържанието в интернет е подчинено на социалните мрежи. Комуникацията е мигновена, а информацията споделяна навсякъде и от всеки.

Дискусията „Бъдещето на журналистиката“ си поставя за задача да обсъди важните социални, професионални и технологични промени, които се наблюдават в медийната сфера. Да потърси новото място на журналиста. Да види новите форми на взаимодействие между потребителите и медиите. Да постави въпроса за новите възможности, които тези предизвикателства откриват пред образованието по журналистика – какви са новите знания, новите умения, новите журналистически ценности, новите етични стандарти, които бъдещите журналисти трябва да усвоят. И дали наистина всичко е толкова ново, колкото изглежда или става дума за нов прочит на добрите стари правила от времето, когато журналистиката се установи като „четвърта власт“ . Журналистиката се променя. Или не чак толкова.