Първенство за “Купата на ректора” 2018 г.


Общоуниверситетското първенство “Купата на ректора” 2018 завърши. В продължение на 8 дни студенти от факултетите на Софийския университет мереха сили в спортовете: мини футбол, джудо, баскетбол, волейбол, тенис, фехтовка, катерене, аеробик маратон и лекоатлетическо бягане.
В тазгодишния топ три влизат:
на трето място: Философският факултет;
на второ място: Факултетът по математика и информатика;
и големият победител за пореден път е: Юридическият факултет!
Честито на всички победители и на участниците в състезанията! И не забравяйте максимата “здрав дух, здраво тяло”!

Национална студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки


Първото издание на Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки се проведе във Факултета по химия и фармация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Събитието е създадено по инициатива на Студентския инициативен комитет на Факултета по химия и фармация и е под патронажа на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, дф, Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Това е първото по рода си събитие, което обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички фармацевтични и химични факултети в България и би могла да се превърне в ежегоден научен форум, който да предостави възможност за създаване на активни контакти и ползотворно сътрудничество между науката и бизнеса.

На откриването на научния форум присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски, председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, Богдан Кирилов от Изпълнителната агенция по лекарствата, председателят на Националното представителство на студентските съвети в България Яна Вангелова, председателят на Студентския съвет на Софийския университет Георги Гълъбов, преподаватели, студенти, гости.

25 години Съвет на ректорите в България, СУ, 13 април 2018

Тържествено събрание по повод на 25 години от създаването на сдружението “Съвет на ректорите на висшите училища в Република България”, 13 април 2018, Аула на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

150 г. от рождението на акад Иширков, ГГФ, СУ, 4 април 2018

Анастас Тодоров Иширков е български учен, географ и етнограф, университетски преподавател, общественик и дарител, професор в Софийския университет и академик в Българска академия на науките. Основоположник на географската наука в България. 17-и ректор на Софийския университет (1915 – 1916) и три пъти декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Основател и председател на Българското географско дружество.

Работи в областта на икономическата география, географията на населението и селищата на България и страните, етнографията, антропогеографията, картографията, орохидрографията, геоморфологията, хидрологията и климатологията.

Ден на физиката. Честит 29-и март! СУ, 2018

Денят на физиката и 120-годишнината от създаването на българското Физико-математическо дружество бяха тържествено отбелязани в Аулата на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Честването беше открито от председателя на Съюза на физиците в България академик Александър Петров, а сред гостите бяха зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов и директорът на дирекция “Наука” към МОН Милена Дамянова.
По време на тържественото отбелязване на юбилея бе прочетен поздравителен адрес от президента на Републиката Румен Радев, от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, от ректора на СУ проф. Анастас Герджиков и други.

проф. д-р Кун Ленартс е „доктор хонорис кауза“ на СУ„Св. Климент Охридски“


Председателят на Съда на Европейския съюз проф. д-р Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването е на Юридическия факултет. Проф. Ленартс е световно признат юрист в областта на европейското право и сравнителното конституционно право.

Кратка биография на проф. Кун Ленартс:
Роден е през 1954 г. Барон на Кралство Белгия. Изучава право в Университета на Намюр и Университета на Льовен, Белгия, както и в Харвардския университет, където получава магистърски степени по право и публична администрация.
Защитава докторска степен по право в Университета на Льовен с дисертация, посветена на сравнителноправно изследване на европейското и американското конституционно право и юриспруденцията на Съда на Европейските общности и Върховния съд на САЩ. Бързо получава международно признание след публикуването й. Кун Ленартс е назначен за професор в Юридическия факултет на Университета на Льовен, Белгия, а скоро след това създава Института по европейско право, който е в основата на изготвянето и публикуването на някои от водещите учебници по институционно и процесуално право на ЕС.
Бил е също професор в Колежа на Европа в Брюж и гост-професор в Харвардското юридическо училище. Харесван от студенти и преподаватели, той е чест гост-преподавател в множество университети по света. Има редица публикации по въпросите на институционното и материалното право на ЕС, както и по сравнителноправни въпроси.