1-ва част, Дискусионно студио Алма матер ” Финансиране на образованието” 2015

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ
Перспективата на развитие на съвременното образование е необходимо да се разглежда в контекста на многостепенната международна интеграция, която може да се наблюдава от края на ХХ век.

Continue reading