Проф. дин Дмитрий Поливянний от Ивановския държавен университет беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

28 Май 2018 11:00
Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която се състоя на 28 май 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета, проф. дин Дмитрий Поливянний беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Историческия факултет и е за значителния принос на проф. дин Дмитрий Поливянний в научните изследвания върху историята и културата на средновековна България и във връзка с неговата 65-годишнина.

Проф. дин Дмитрий Поливянний произнесе академично слово на тема: “ИЖЕ БЯХУ ТОГО ЖЕ ДУХУ”: Общности на Духа в Българското Средновековие”.

Проф. Поливянний е свързан с историята на средновековна България от средата на 70-те години на XX век. Автор е на 4 монографии и на над 100 студии, статии, рецензии, учебни помагала и научно-популярни статии, посветени на различни аспекти от историята и културата на българската средновековна история. Участвал е многократно в научните форуми, организирани от Историческия факултет на Алма матер. Той е известен и уважаван учен не само у нас и в Русия, но и в европейския медиевистичен свят.

Основна тема неговите изследвания е историята и културата на средновековна България и повече от четири десетилетия той е свързан с Историческия факултет на Софийския университет. Във всичките си изяви проф. Поливянний се е доказал като задълбочен учен, който отстоява историческата истина и като добър приятел на България.

Проф. дин Дмитрий Поливянний е роден на 2 юни 1953 г. в гр. Алма-Ата, Казахстан (СССР). Завършва висше образование в Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1971-1976 г.) с преддипломен стаж в 1975-1976 г. в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет. Защитава с отличие дипломна работа на тема: „Бдинско деспотство-царство през XIII-XIV в.“ с научни ръководители доц. Васил Гюзелев и доц. Людмила Горина.

Докторант е в катедрата за история на южните и западните славяни в Московския държавен университет (1976-1979) с десетмесечен стаж през 1978-1979 г. в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет. През 1980 г. защитава дисертация за научна степен „кандидат на историческите науки“ по средновековна обща история на тема: „Българският средновековен град през XIII-XIV в.“. От 1980 г. е доцент по обща история в Историческия факултет на Ивановския държавен университет в СССР (1980-1990). Бил е ръководител на катедрата по най-нова история в Историческия факултет на същия университет. От 1997 г. е старши научен сътрудник. През 2000 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на историческите науки“ по средновековна обща история на тема „Културно своеобразие на средновековна България в контекста на византийско-славянската общност през IX-XIV в.“.

Бил е ръководител на катедрата по обща история и международни отношения в Ивановския държавен университет (2000-2010) и декан на Историческия факултет на същия университет (2000-2004), както и заместник-ректор по научната дейност (2003-2014).

От 2015 г. е ръководител на Междувузовски център по хуманитарно образование към Ивановския държавен университет.

Чел е лекции в Московския, Санкт-Петербургския, Тверския, Волгоградския и Софийския университет. Изнесъл е над 100 доклада при различни научни форуми в Русия, България, Полша, САЩ, Сърбия, Унгария, Франция и др.

Бил е член на дисертационния съвет по исторически науки към Ивановския държавен университет (2000-2017), зам.-председател на дисертационния съвет по исторически науки към Нижегородския държавен университет (от 2017), експерт на Националната акредитационна агенция (2000-2016), експерт на Руския държавен хуманитарен фонд (2006-2016). Член е на редакционните колегии на редица научни издания. Членува в следните научни дружества и общества: Асоциацията на европейски изследвания в Русия; Руско-българската комисия на историците; Международната асоциация по българистика.

Награждаван е със следните отличия и награди – премия в памет на митрополит Московски и Коломенски Макарий (Булгаков) – 2001 г., медал на св. Василий Кинешемски (Иваново-Вознесенска епархия, Руска православна църква) 2004 г., бронзов медал на Фондация „Ромуалдо дел Бианко“ Флоренция 2007 г., почетен знак на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация (2007 г.).

Pitch.me: Студенти от Стопанския факултет представят своите проекти – 20 март 2018

Запознайте се с нашите млади иноватори и предприемачи – те ще ви
представят своите планове за нови услуги във факултета, дигитални
иновации в съществуващи и новостартиращи компании, а вие ще ги оцените
и ще изберете най-вдъхновяващата идея, която да получи подкрепа.
Студентите са работили по идеите си като част от курсови работи по
предмети от учебната програма във факултета.

Целта на събитието е да сближи университета с бизнеса и да стимулира
новаторското мислене. Ще обявим и уникална възможност, която предлага
Стопански факултет на своите студенти в подкрепа на предприемачеството
им. В края на тази вълнуваща среща ще се съберем в приятелската
атмосфера на нашите споделени пространства, за да обменим ценен опит и
да създадем нови партньорства.

АТЕЛИЕ: В АТЕЛИЕТО НА МОМЧЕТАТА


В “АТЕЛИЕТО НА МОМЧЕТАТА” ще се срещнете със Зоран, Павел, Иван, Горан и Васил. Пет момчета, чиято любов е графиката. Завършили току-що НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, те решават да си направят собствено ателие, където да творят – PRINT NEST STUDIO.
Младите артисти разказват за красивите и трудни моменти в професионалния и личния си живот, за изборите си, за артистичната професия и за дългите годините инвестиран труд, за това как се става добър специалист в графиката и за това, че не e достатъчно само да работиш като график в България, а е нужна и работа, с която да се издържаш.
Зоран, Павел, Иван, Горан и Васил са приятели, избрали да изживеят мечтата, която ги прави пълноценни -да правят изкуство в собственото си ателие.

С участието на: Иван Матеев, Горан Тричковски, Зоран Мише, Павел Целкоски и Васил Ангелов

Режисьор и сценарист: Петър Вълчев
Оператор: Кирил Проданов
Монтаж: Невелин Вълчев
Звук: Веселин Зографов
Звукова постпродукция: Веселин Зографов
Продуцент: Светлана Божилова

Телевизия: БНТ 2 и БНТ Свят
Дата на излъчване: 31 Януари 2016