ETHNOS & LOGOS филм за етнологията в СУ

Филмът е реализиран от Национална студентска телевизия Алма матер, Академично Етноложко Сдружение, Студентски съвет на СУ и исторически портал Anamnesis по случай 30 години Катедра Етнология на Софийският университет. Основните опорни точки в него са между миналото и бъдещето на специалността през погледа на студентите етнолози и времето от откриването на учебната година до първият “терен”. Освен интервюта с най-уважаваните преподаватели в катедрата и докторанти и студенти по етнология филмът проследява и етнологичната експедиция на екип от СУ в с.Брезница община Гоце Делчев през 2010г.

Проект „ Международен младежки аудио-визуален продуцентски център”

Идеята на проекта „Международен младежки аудио-визуален продуцентски център” е да насърчава  мултикултурното общуване и социалната  интеграция на младите хора от цял свят чрез новата дигитална комуникация, както и чрез неформално образование да ги учи как да отразяват своя живот, локалните и глобални проблеми в света.

Continue reading