Конкурс “Студент на годината” 2017 на Студентски съвет при СУ

На тържествена церемония на 12 май 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха наградени отличените в конкурса „Студент на годината“ на Софийския университет.
Големият победител в конкурса е Диана Чолакова.
Честито и на всички победители по категории:
Кристин Ботева (“Здравеопазване”)
Ивайло Икономов (“Правни науки”)
Даниел Атанасов (“Математика и информатика”)
Анна Лазарова (“Хуманитарни науки)
Любен Стоянов (“Педагогически науки”)
Младен Печевски (“Социални науки”)
Лора Йорданова (“Социални науки”)
Рени Панчева (“Стопански науки”)
Габриела Бонева (“Природни науки”)
Бистра Стоименова (“Доброволческа дейност”)
Вера Асенова (“Спорт”)
Христина Дамянова (“Спорт”)
Лидия Кондова (“Докторант на годината”)

ПЛАТФОРМА ГЕОГРАФИЯ -Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2017

репортери Благовест Илиев и Десислава Францова
Асистент д-р Димитър Желев е преподавател по природна география и ландшафтна екология в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Съосновател на сайта ГЕОГРАФ.БГ, участник в редица национални и международни географски експедиции и проекти с екологична насоченост. Автор на статии, учебници и учебни помагала за основното и средно образование.

Рекламен клип на ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски“ поставя високи стандарти пред висшето образование в България. Възпитаниците на ФМИ печелят призове от международни и национални форуми, реализират се успешно като професионалисти в най-добрите компании, а не малка част от тях продължават да преподават в Университета. В ситуация на динамични социални и икономически промени, ФМИ инициира и поддържа ползотворни партньорства с най-големите фирми в сектора на Информационните и компютърни технологии – сътрудничество, което развива едновременно висшето образование, науката и бизнеса. Екипът на Факултета не допуска компромиси с качеството на образованието, съчетавайки съвременните тенденции с утвърдените научни традиции.

Продукция: Алма Матер ТВ
http://amtv.bg/

Графичен дизайн, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”, 2017


Катедра „Изобразително изкуство” е в състава на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”. От там подготвят новата специалност „Графичен дизайн”. Тя ще предлага професионално разглеждане на проблематиката, свързана с изобразителните техники и технологии на визуално-комуникационните системи, каквито са печатните издания, плакатът, рекламата, опаковката, шрифтът, илюстрацията, уебдизайнът и др. През учебната 2017 – 2018 г. специалността очаква своите първи студенти. Ежегодно 15 души ще бъдат приемани и ще имат шанса да получат диплома за графични дизайнери.