Изложба посветена на 140- годишнина от рождението на проф. Михаил Арнаудов- СУ-22 май 2018

“Историкът на Алма матер”. Изложба, посветена на 140 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов
22 Май 2018 16:00
Централна университетска библиотека

На 22 май 2018 г. във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” беше открита изложбата „Историкът на Алма матер”, посветена на 140- годишнината от рождението на проф. Михаил Арнаудов. С тази експозиция Университетската библиотека продължава поредицата от инициативи, посветени на 130-годишнината от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Новата изложба „Историкът на Алма матер” проследява преподавателската и научноизследователската дейност на проф. Михаил Арнаудов, ректор на Софийския университет през 1935-1936 г.

В своята „История на Софийския университет”, започната по времето, по което той е ректор и издадена през 1939 г., Михаил Арнаудов проследява в цялост и пълнота, от дистанцията на времето, историята на първото висше училище в България.

В изложбените витрини беше показана част от огромното по обем творчество на видния учен и интелектуалец проф. Арнаудов.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изложбата проследява пътя на проф. Арнаудов в Университета от студентските години до края на преподавателската му дейност през призмата на спомените му и неговите научни трудове. Откроява се ролята на Иван Шишманов за оформянето на Арнаудов като учен и преподавател. Също така се посочват контактите му с българските творци през почти вековния му жизнен път. Специално място е отделено на ректорския мандат на проф. Арнаудов през 1935-1936 г. и ролята му в честването на 50-годишнината на Университета.

Изложбата включва: дисертацията, първите публикации, най-известните му трудове, книги с автографи и посвещения.

Представени са изданията на Историята на Софийския университет и Алманаха с животописни и книгописни сведения за преподавателите.

За експозицията Музеят на Софийския университет предоставя ректорската огърлица, Оксфордския жезъл и други артефакти.

Обществен деец и учен, автор на над 50 монографии в областта на фолклористиката, литературната теория и етнографията, 36 години преподавал в университета, написал историята на Алма матер, министър на просвещението, съден от Народния съд и оправдан, личността на Михаил Арнаудов привлича вниманието на съвременниците и днес.

Национална научна конференция в чест на проф. дсн Петранка Филева-11 Май 2018

Колеги и приятели на проф. дсн Петранка Филева участваха в научната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Филева. Събитието се състоя във Факултета по журналистика и масова комуникация и бе организирано от доц. д-р Бисер Златанов и доц. д-р Мария Попова. Конференцията е част от традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се провежда от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация.

В конференцията участваха научни изследователи, докторанти и преподаватели от няколко университета в България. Целта на научната конференция е свързана с въвеждането и изследването на случаи от теорията и практиката, които предоставят възможности за реализирането на концепцията, че ефективният мениджмънт може да осигури съществуването на независими медии. Дискусионният фокус е насочен към прилагането на професионални стандарти, ефективното управление и независимите медии като съществуващи научни конструкции в теорията, към които практиката следва да се стреми. Бяха включени и следните тематични направления: Глобализация и медии – възможности и заплахи в дигиталния свят; Медии и пари; Медиен мениджмънт и частно предприемачество в България; Образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване; История на медиите и журналистиката; Публични комуникации и медиите днес; Формиране на нови потребителски нагласи и поведение; Международни отношения, световна икономика и медии; Социални медии, бизнес, политика.

Конференцията е в чест на юбилея на дългогодишен член на Факултета по журналистика и масова комуникация, преподавател и изследовател със значим опит и научно наследство проф. дсн Петранка Филева, която е родоначалникът в изследванията и преподаването по медиен мениджмънт и медийна икономика в България. В тези области тя развива значителна преподавателска и изследователска дейност.

Проф. дсн Петранка Филева

Проф. Филева е завършила специалност „Международни икономически отношения”. Професор е по икономическа журналистика и медийна икономика във Факултета по журналистика и масова комуникация. Преподава дисциплините „Основи на икономическата теория”, „Медиен мениджмънт”, „Глобализация и медии”. Има над 50 публикации в областта на медийната икономика, медийния мениджмънт и икономическата журналистика. Сред най-известните й трудове са „Икономика на средствата за масова комуникация”(1997), „Медии и пари” (1999), „Глобализация и медии” (2003) и „Икономика за журналисти. Теория и практика на икономическата журналистика” (2007).
Работи активно в сферата на неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за развитие, образованието за правата на човека. От 1994 г. сътрудничи на Дружеството за Обединените нации в България (ДООН) в ролята си последователно на секретар, главен секретар, зам. председател и член на Управителния съвет.
Като Главен секретар на „Дружеството за ООН в България“ в периода 1999 – 2005 г., проф. Филева координира проектите и програмите на Дружеството, създава национална ученическа мрежа от ученически клубове за ООН, съдейства за създаването на Младежка секция към ДООН.
Като председател на фондацията „За ново партньорство в журналистиката” участва в организирането на ежегоден Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Международна конференция “Балканите в европейската интеграция”, СУ, 16 май 2018

Международната научна конференция „Балканите в европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“ се проведе на 16 и 17 май 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нея се включаха изтъкнати учени от България и други европейски страни, които проследиха историческите връзки между Западните Балкани и Европа, интеграционните процеси в Европейския Югоизток като феномен на миналото и тяхната перспектива с оглед на бъдещото цялостно включване на региона в Европейския съюз.

В научния форум взеха участие бивши министър-председатели и министри на външните работи на Сърбия, Македония, Косово, Черна гора и Албания, които са същевременно изявени учени от Западните Балкани като проф. Зарко Корач, бивш министър-председател на Сърбия, проф. Владо Бучковски, бивш министър-председател на Република Македония, доц. Байрам Косуми, бивш министър-председател на Република Косово и ректор на Университета “Кадри Зека” в Гиляни, проф. Паскал Мило, бивш външен министър и министър на европейската интеграция на Албания.

Събитието е организирано по инициатива на ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от Катедрата по История на Византия и балканските народи към Историческия факултет на Софийския университет. Конференцията има за цел да подпомогне и обогати с научна експертиза срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, която ще се проведе в София по същото време, като проследи историята, постиженията и перспективите на страните от региона, както и все по-задълбочаващите се връзки с Европейския съюз.

Конференцията се откри в Аула магна на Софийския университет от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; член-кор. проф. дин Иван Илчев, председател на Организационния комитет на конференцията, г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество; г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България; г-н Боил Банов, министър на културата на Република България; г-жа Моника Панайотова, заместник-министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.; Негово превъзходителство г-н Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия; доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; проф. дин Александър Костов, директор на Института за балканистика с център по тракология към БАН.

Национален форум „Енергийното образование в България“-СУ- 14 май 2018 г.

Национален форум „Енергийното образование в България“
14 Май 2018 13:00
Аула, Ректорат

На 14 май 2018 г. от 13.00 часа в Аулата в Ректората ще се проведе Национален форум „Енергийното образование в България“. Събитието е организирано от Стопанския факултет на Алма матер и Индустриален клъстер „Средногорие“ и е част от официалния календар на Майските дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Акценти в програмата ще бъдат актуалното състояние на бизнес-инициативите за връзки с образователните институции, както и представянето на успешни партньорства между образователни институции и потребители на кадри в енергийния отрасъл и включването на образователни акценти в енергийната стратегия и политика на Република България.

В официалното откриване на форума ще се включат ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Германо-българската индустриална и търговска камара и изпълнителен директор на „Аурубис“ Тим Курт, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, кметът на Община Панагюрище инж. Никола Белишки, изпълнителният директор на Индустриален клъстер “Средногорие” инж. Николай Минков, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски.

В панелните дискусии ще участват:

Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България

Красимир Ненов, Изп. директор, КонтурГлобал Марица Изток 3

Вася Николовска, Съветник “Правни въпроси и корпоративни комуникации”,TOTAL E&P Bulgaria

Николай Пейчев, Директор Комуникации, AES Евразия

Теодора Борисова, Мениджър “Връзки с институциите”, Солвей Соди

Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ,,Никола Обрешков”, гр. Казанлък

Бистра Кирова, директор на Музейко

доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“

проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на Електротехнически факултет, ТУ-София

проф. д-р Димитър Димитров, Декан на Факултета „Икономика на инфраструктурата“, УНСС

доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан на Стопанския факултет в СУ “Св. Климент Охридски”