“ШИСТОВ ГАЗ … И СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”

Бат’Пецо
август,2012,София

Проблемът с шистовия газ е проблем на бъдещето. С бъдещето се занимават медиите, политиката, бизнесът и науката, но както обикновено бъдещето остава неясно. Шистовият газ днес е една медийна игра със залагания. Залагат се каузи, идеологии,власт, пари,страх и медийно време. Играта е лесна, просто трябва да се избере между две непримирими позиции: 1.”Проучване и Стабилно развитие” или 2.”Шисти-Фашисти”? Цялата информация по случая е пристрастна към една от двете позиции, дори и тази от научните изследвания.
Бизнесът, политиците и медиите са склонни да опростяват проблемите и да експлоатират чувството на страх у хората. Единствено личното разбиране освобождава човек от този масов страх и създава независимо мнение. Самият факт, че общественото мнение в България се определя от американски документален филм не говори добре за българското гражданско общество. Въпросът с шистовия газ е сложен и изисква общество от интелигентни и разбиращи хора, които да вземат решение.

Continue reading