Заключителен семинар по университетски проект „София – учещ се град“

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе заключителен семинар по университетския проект „София – учещ се град“, организиран от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Факултета по педагогика на Софийския университет.
Проектът е провокиран от глобалната международна инициатива „Учещите (се) градове“, стартирала през 1990 година, в която вече активни участници са стотици европейски и международни градове. Основната му цел е чрез поредица от събития на територията на София да се изгради мрежа на активно сътрудничество между държавни и неправителствени организации, които реализират различни по своята същност и насоченост дейности, свързани с предоставянето на възможност на всеки един гражданин да участва в традиционни или нетрадиционни форми на образование.
Continue reading

5 години Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”

5 години Културен център на
СУ „Св. Климент Охридски”
29 октомври, Галерия „Алма Матер”
Северно крило, Ректорат

Културният център на Софийския университет става на пет години.

А първите пет години в живота на културните центрове приличат на първите седем години от живота на човека. Тогава те прохождат и проговарят, учат се на основни неща, на това как се общува учтиво с хората и пр. Е, вярно е, че тогава се появяват и травмите от детството, за които казват, че траели цял живот.

Какво успя да научи Културният център на СУ?

С топло отношение към своите публики, той проговори постепенно на многото им езици – академични и културни, младежки и зрели. Успя да проходи, после заподскача и се затича.

В резултат и хората му се отплатиха с любопитство и все повече пълнеха залите на неговите 5, 10, 100. 200 …. 333 събития (толкова се оказаха накрая, за пет години – не преувеличаваме, по-скоро посмаляваме). Имаше за всички – кино и литература, танц и театър, изложби, инсталации и пърформанси, а също блус, джаз, барок, авангард, модерно и съвременно изкуство, дизайн и архитектура – и дискусии, дискусии…. семинари, четения, конференции, кръгли маси, презентации, доклади, лекции, чествания, празници, работни групи, комисии …

Освен това, Центърът успя да си направи действащ Културен съвет, да си сътрудничи успешно с: катедри, специалности и факултети, с Ректора и зам.-ректорите, с техническите служби, със семинари, с български учени от чужбина, с чистачките и охраната, с антарктически експедиции, с държавни и общински институции, с над 20 посолства, чужди културни центрове, даже с ордени (Малтийския), с над 50 български и чужди неправителствени организации.

Успя да организира три международни конференции и да забие осем броя на електронното списание „Пирон”.

Травмите и неуспехите, от своя страна, бяха …

Всъщност, да не сме луди да ви ги кажем сега, на този юбилеен ден? Сами си ги открийте.

проф. Александър Кьосев

„45 години профил „Телевизия”, ФЖМК, СУ, 2014

В Конферентната зала на Ректората се състоя честването на 45-годишнината на профил „Телевизия”. Анастасия Карачолева и Явор Цветанов, студенти втори курс, профил „Телевизия”, бяха водещи на събитието.

Continue reading