Проф. дин Дмитрий Поливянний от Ивановския държавен университет беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

28 Май 2018 11:00
Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която се състоя на 28 май 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета, проф. дин Дмитрий Поливянний беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Историческия факултет и е за значителния принос на проф. дин Дмитрий Поливянний в научните изследвания върху историята и културата на средновековна България и във връзка с неговата 65-годишнина.

Проф. дин Дмитрий Поливянний произнесе академично слово на тема: “ИЖЕ БЯХУ ТОГО ЖЕ ДУХУ”: Общности на Духа в Българското Средновековие”.

Проф. Поливянний е свързан с историята на средновековна България от средата на 70-те години на XX век. Автор е на 4 монографии и на над 100 студии, статии, рецензии, учебни помагала и научно-популярни статии, посветени на различни аспекти от историята и културата на българската средновековна история. Участвал е многократно в научните форуми, организирани от Историческия факултет на Алма матер. Той е известен и уважаван учен не само у нас и в Русия, но и в европейския медиевистичен свят.

Основна тема неговите изследвания е историята и културата на средновековна България и повече от четири десетилетия той е свързан с Историческия факултет на Софийския университет. Във всичките си изяви проф. Поливянний се е доказал като задълбочен учен, който отстоява историческата истина и като добър приятел на България.

Проф. дин Дмитрий Поливянний е роден на 2 юни 1953 г. в гр. Алма-Ата, Казахстан (СССР). Завършва висше образование в Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1971-1976 г.) с преддипломен стаж в 1975-1976 г. в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет. Защитава с отличие дипломна работа на тема: „Бдинско деспотство-царство през XIII-XIV в.“ с научни ръководители доц. Васил Гюзелев и доц. Людмила Горина.

Докторант е в катедрата за история на южните и западните славяни в Московския държавен университет (1976-1979) с десетмесечен стаж през 1978-1979 г. в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет. През 1980 г. защитава дисертация за научна степен „кандидат на историческите науки“ по средновековна обща история на тема: „Българският средновековен град през XIII-XIV в.“. От 1980 г. е доцент по обща история в Историческия факултет на Ивановския държавен университет в СССР (1980-1990). Бил е ръководител на катедрата по най-нова история в Историческия факултет на същия университет. От 1997 г. е старши научен сътрудник. През 2000 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на историческите науки“ по средновековна обща история на тема „Културно своеобразие на средновековна България в контекста на византийско-славянската общност през IX-XIV в.“.

Бил е ръководител на катедрата по обща история и международни отношения в Ивановския държавен университет (2000-2010) и декан на Историческия факултет на същия университет (2000-2004), както и заместник-ректор по научната дейност (2003-2014).

От 2015 г. е ръководител на Междувузовски център по хуманитарно образование към Ивановския държавен университет.

Чел е лекции в Московския, Санкт-Петербургския, Тверския, Волгоградския и Софийския университет. Изнесъл е над 100 доклада при различни научни форуми в Русия, България, Полша, САЩ, Сърбия, Унгария, Франция и др.

Бил е член на дисертационния съвет по исторически науки към Ивановския държавен университет (2000-2017), зам.-председател на дисертационния съвет по исторически науки към Нижегородския държавен университет (от 2017), експерт на Националната акредитационна агенция (2000-2016), експерт на Руския държавен хуманитарен фонд (2006-2016). Член е на редакционните колегии на редица научни издания. Членува в следните научни дружества и общества: Асоциацията на европейски изследвания в Русия; Руско-българската комисия на историците; Международната асоциация по българистика.

Награждаван е със следните отличия и награди – премия в памет на митрополит Московски и Коломенски Макарий (Булгаков) – 2001 г., медал на св. Василий Кинешемски (Иваново-Вознесенска епархия, Руска православна църква) 2004 г., бронзов медал на Фондация „Ромуалдо дел Бианко“ Флоренция 2007 г., почетен знак на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация (2007 г.).

Проф. Герхард Паулус бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Университета проф. Герхард Паулус от Университета „Фридрих Шилер“ в Йена бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тържеството бе открито от декана на Физическия факултет проф. Александър Драйшу, който изрази задоволството си да поздрави всички, присъстващи на церемонията по връчването на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на проф. Паулус. Проф. Драйшу представи накратко биографията на учения.

Проф. Герхард Паулус е роден през 1966 г. През 1992 г. се дипломира като физик в Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен. В периода 1992-1995 г., вече като докторант, провежда изследванията си в същия университет и в Института „Макс Планк“ по квантова оптика в Гархинг, Германия. Докторската си дисертация защитава през 1995 г., а през 2002 г. се хабилитира.

„На основание на гореказаното, по предложение на Катедра „Квантова електроника“, подкрепено от факултетния съвет на Физическия факултет, Академичният съвет на Софийския университет удостои проф. Герхард Паулус с почетното звание „доктор хонорис кауза“, каза още проф. Драйшу.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи високото отличие на проф. Паулус.

Проф. Герхард Паулус изрази вълнението си от удостояването с почетното звание от такъв престижен и авторитетен университет като Алма матер. Той отбеляза, че е в близки контакти със Софийския университет още от началото на своята научна кариера и съвместната си работа с проф. Стоян Динев, а по-късно – с проф. Иван Кръстев и проф. Александър Драйшу.

Проф. Герхард Паулус произнесе академично слово на тема: „Отплатата за завръщането на фотоелектроните у дома, в близост до йоните-родители: Раждането на аттосекундната лазерна физика“.

В академичното си слово проф. Паулус подчерта, че с екипа му очакват блестящо бъдеще за лазерно-базираното генериране на меко рентгеново лъчение и посочи, че напоследък напредъкът на фемтосекундната лазерна технология е позволило генерирането на потоци от фотони, които преди са били достъпни само от синхротрони. Следователно, някои от ключовите приложения на тези големи научни съоръжения скоро ще бъдат прехвърлени към относително малки университетски лаборатории, подчерта проф. Паулус.

Изложба посветена на 140- годишнина от рождението на проф. Михаил Арнаудов- СУ-22 май 2018

“Историкът на Алма матер”. Изложба, посветена на 140 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов
22 Май 2018 16:00
Централна университетска библиотека

На 22 май 2018 г. във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” беше открита изложбата „Историкът на Алма матер”, посветена на 140- годишнината от рождението на проф. Михаил Арнаудов. С тази експозиция Университетската библиотека продължава поредицата от инициативи, посветени на 130-годишнината от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Новата изложба „Историкът на Алма матер” проследява преподавателската и научноизследователската дейност на проф. Михаил Арнаудов, ректор на Софийския университет през 1935-1936 г.

В своята „История на Софийския университет”, започната по времето, по което той е ректор и издадена през 1939 г., Михаил Арнаудов проследява в цялост и пълнота, от дистанцията на времето, историята на първото висше училище в България.

В изложбените витрини беше показана част от огромното по обем творчество на видния учен и интелектуалец проф. Арнаудов.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изложбата проследява пътя на проф. Арнаудов в Университета от студентските години до края на преподавателската му дейност през призмата на спомените му и неговите научни трудове. Откроява се ролята на Иван Шишманов за оформянето на Арнаудов като учен и преподавател. Също така се посочват контактите му с българските творци през почти вековния му жизнен път. Специално място е отделено на ректорския мандат на проф. Арнаудов през 1935-1936 г. и ролята му в честването на 50-годишнината на Университета.

Изложбата включва: дисертацията, първите публикации, най-известните му трудове, книги с автографи и посвещения.

Представени са изданията на Историята на Софийския университет и Алманаха с животописни и книгописни сведения за преподавателите.

За експозицията Музеят на Софийския университет предоставя ректорската огърлица, Оксфордския жезъл и други артефакти.

Обществен деец и учен, автор на над 50 монографии в областта на фолклористиката, литературната теория и етнографията, 36 години преподавал в университета, написал историята на Алма матер, министър на просвещението, съден от Народния съд и оправдан, личността на Михаил Арнаудов привлича вниманието на съвременниците и днес.

Национална научна конференция в чест на проф. дсн Петранка Филева-11 Май 2018

Колеги и приятели на проф. дсн Петранка Филева участваха в научната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Филева. Събитието се състоя във Факултета по журналистика и масова комуникация и бе организирано от доц. д-р Бисер Златанов и доц. д-р Мария Попова. Конференцията е част от традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се провежда от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация.

В конференцията участваха научни изследователи, докторанти и преподаватели от няколко университета в България. Целта на научната конференция е свързана с въвеждането и изследването на случаи от теорията и практиката, които предоставят възможности за реализирането на концепцията, че ефективният мениджмънт може да осигури съществуването на независими медии. Дискусионният фокус е насочен към прилагането на професионални стандарти, ефективното управление и независимите медии като съществуващи научни конструкции в теорията, към които практиката следва да се стреми. Бяха включени и следните тематични направления: Глобализация и медии – възможности и заплахи в дигиталния свят; Медии и пари; Медиен мениджмънт и частно предприемачество в България; Образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване; История на медиите и журналистиката; Публични комуникации и медиите днес; Формиране на нови потребителски нагласи и поведение; Международни отношения, световна икономика и медии; Социални медии, бизнес, политика.

Конференцията е в чест на юбилея на дългогодишен член на Факултета по журналистика и масова комуникация, преподавател и изследовател със значим опит и научно наследство проф. дсн Петранка Филева, която е родоначалникът в изследванията и преподаването по медиен мениджмънт и медийна икономика в България. В тези области тя развива значителна преподавателска и изследователска дейност.

Проф. дсн Петранка Филева

Проф. Филева е завършила специалност „Международни икономически отношения”. Професор е по икономическа журналистика и медийна икономика във Факултета по журналистика и масова комуникация. Преподава дисциплините „Основи на икономическата теория”, „Медиен мениджмънт”, „Глобализация и медии”. Има над 50 публикации в областта на медийната икономика, медийния мениджмънт и икономическата журналистика. Сред най-известните й трудове са „Икономика на средствата за масова комуникация”(1997), „Медии и пари” (1999), „Глобализация и медии” (2003) и „Икономика за журналисти. Теория и практика на икономическата журналистика” (2007).
Работи активно в сферата на неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за развитие, образованието за правата на човека. От 1994 г. сътрудничи на Дружеството за Обединените нации в България (ДООН) в ролята си последователно на секретар, главен секретар, зам. председател и член на Управителния съвет.
Като Главен секретар на „Дружеството за ООН в България“ в периода 1999 – 2005 г., проф. Филева координира проектите и програмите на Дружеството, създава национална ученическа мрежа от ученически клубове за ООН, съдейства за създаването на Младежка секция към ДООН.
Като председател на фондацията „За ново партньорство в журналистиката” участва в организирането на ежегоден Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Международна конференция “Балканите в европейската интеграция”, СУ, 16 май 2018

Международната научна конференция „Балканите в европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“ се проведе на 16 и 17 май 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нея се включаха изтъкнати учени от България и други европейски страни, които проследиха историческите връзки между Западните Балкани и Европа, интеграционните процеси в Европейския Югоизток като феномен на миналото и тяхната перспектива с оглед на бъдещото цялостно включване на региона в Европейския съюз.

В научния форум взеха участие бивши министър-председатели и министри на външните работи на Сърбия, Македония, Косово, Черна гора и Албания, които са същевременно изявени учени от Западните Балкани като проф. Зарко Корач, бивш министър-председател на Сърбия, проф. Владо Бучковски, бивш министър-председател на Република Македония, доц. Байрам Косуми, бивш министър-председател на Република Косово и ректор на Университета “Кадри Зека” в Гиляни, проф. Паскал Мило, бивш външен министър и министър на европейската интеграция на Албания.

Събитието е организирано по инициатива на ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от Катедрата по История на Византия и балканските народи към Историческия факултет на Софийския университет. Конференцията има за цел да подпомогне и обогати с научна експертиза срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, която ще се проведе в София по същото време, като проследи историята, постиженията и перспективите на страните от региона, както и все по-задълбочаващите се връзки с Европейския съюз.

Конференцията се откри в Аула магна на Софийския университет от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; член-кор. проф. дин Иван Илчев, председател на Организационния комитет на конференцията, г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество; г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България; г-н Боил Банов, министър на културата на Република България; г-жа Моника Панайотова, заместник-министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.; Негово превъзходителство г-н Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия; доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; проф. дин Александър Костов, директор на Института за балканистика с център по тракология към БАН.

Национален форум „Енергийното образование в България“-СУ- 14 май 2018 г.

Национален форум „Енергийното образование в България“
14 Май 2018 13:00
Аула, Ректорат

На 14 май 2018 г. от 13.00 часа в Аулата в Ректората ще се проведе Национален форум „Енергийното образование в България“. Събитието е организирано от Стопанския факултет на Алма матер и Индустриален клъстер „Средногорие“ и е част от официалния календар на Майските дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Акценти в програмата ще бъдат актуалното състояние на бизнес-инициативите за връзки с образователните институции, както и представянето на успешни партньорства между образователни институции и потребители на кадри в енергийния отрасъл и включването на образователни акценти в енергийната стратегия и политика на Република България.

В официалното откриване на форума ще се включат ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Германо-българската индустриална и търговска камара и изпълнителен директор на „Аурубис“ Тим Курт, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, кметът на Община Панагюрище инж. Никола Белишки, изпълнителният директор на Индустриален клъстер “Средногорие” инж. Николай Минков, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски.

В панелните дискусии ще участват:

Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България

Красимир Ненов, Изп. директор, КонтурГлобал Марица Изток 3

Вася Николовска, Съветник “Правни въпроси и корпоративни комуникации”,TOTAL E&P Bulgaria

Николай Пейчев, Директор Комуникации, AES Евразия

Теодора Борисова, Мениджър “Връзки с институциите”, Солвей Соди

Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ,,Никола Обрешков”, гр. Казанлък

Бистра Кирова, директор на Музейко

доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“

проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на Електротехнически факултет, ТУ-София

проф. д-р Димитър Димитров, Декан на Факултета „Икономика на инфраструктурата“, УНСС

доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан на Стопанския факултет в СУ “Св. Климент Охридски”