„45 години профил „Телевизия”, ФЖМК, СУ, 2014

В Конферентната зала на Ректората се състоя честването на 45-годишнината на профил „Телевизия”. Анастасия Карачолева и Явор Цветанов, студенти втори курс, профил „Телевизия”, бяха водещи на събитието.

Continue reading

50 години самостоятелен Физически факултет на Софийския университет

В аулата на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ бе отбелязан 50-годишният юбилей на факултета. Тържеството откри доц. Валери Голев – зам. декан на факултета, който поздрави присъстващите в залата с празника.
Той отбеляза, че не трябва да се забравя, че физиката в най-стария университет в България не е на 50 години, а се е появила още на втората година от създаването на му. „Поради тази причина с пълно основание можем да се присъединим към 125-годишния юбилей на Алма матер”, каза доц. Голев.
Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев изпрати поздравителен адрес по повод празника до проф. Драйшу: „За пет десетилетия Физическият факултет се доказа като научен център, в който младите хора израстват като висококвалифицирани специалисти в редица фундаментални науки – физика, астрономия, атомна физика, радиофизика. Стотици са възпитаниците на Физическия факултет, които днес са доказани имена в световната научна общност”.

„Половин век, погледнато исторически, не е голям период от време. Но погледнато от чисто човешка гледна точка, това е дълъг период, стъпка по стъпка за изграждане, доказване и реализиране на идеи, лаборатории, центрове, на цял качествено работещ факултет. Това е период на неуморен труд, на търсения в света около нас и вътре в нас, достигайки до необятния свят на атомите и на космоса. Това са години, в които любопитството ви не е спирало никога, защото откривайки една истина, вие веднага се втурвате да търсите следващата”, се казва още в адреса.

На тържеството бе прочетен и поздравителен адрес от името на ръководителя на Института по електроника към БАН доц. Гатева: „С обхвата на областите на компетентност вашата дейност е уникална и заема съществено място в изграждането на научния капацитет на република България. От вашите усилия до голяма степен се определя мястото на страната както в областта на фундаменталните изследвания, така и в техните приложни аспекти. От тях зависят също така бъдещето на физиката в България и подготовката на хората, които ще изграждат това бъдеще. Пожелаваме ви да продължите традицията на вечно търсещи изследователи и всеотдайни педагози, традиция, с която имате основание да се гордеете”.

Доц. Георги Корчев – ръководител на Националния институт по метереология и хидрология към БАН, също изпрати поздравителен адрес до ръководството на Физическия факултет с пожелание за успешна реализация на студентите, нови творчески успехи на преподавателите и ползотворно взаимно сътрудничество.
Деканът на Факултета по физика проф. дфн Александър Драйшу благодари на всички, които уважиха с присъствието си събитието и заяви: „Първо, макар и с един ден закъснение, бих искал първо да ви честитя патронния празник на нашия университет и със съвсем не по-малко удоволствие да честитя и днешния празник, който сме се събрали да отбележим – 50-ата годишнина на нашия факултет като самостоятелен факултет на Софийския университет”.
В края на тържеството в централното фоайе на Физическия факултет бе открит мемориален плакет по повод 125-ата годишнина от основаването на СУ и 50-годишнината от самостоятелното съществуване на Физическия факултет.

50-годишнина на Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза своята 50-годишнина

 

На тържествена церемония бе отбелязана 50-годишнината на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието се проведе в Аулата на факултета и бе открито от декана доц. д-р Мариела Оджакова. Гости на церемонията бяха членове на ректорското ръководство на СУ, преподаватели, студенти и представители на различни научни институти.

 

Доц. Мариела Оджакова поздрави присъстващите в Аулата.„За историята 50 години са един малък миг. За нашия факултет това са години, изпълнени с упорит труд, всеотдайност и творчество. Този половин век е равносметка на миналото и старт към бъдещия вековен юбилей. Погледнем ли отминалите години, ние виждаме стотици хора, преподаватели и студенти, посветили част от своя живот във факултета. Спомняме си събития – значими и незначими, желания, постигнати и неосъществени.“ – отбеляза тя в приветственото си слово.

Деканът уточни, че тази година Факултетът по биология чества не само 50-годишнина от отделянето му като самостоятелен факултет, но отбелязва и 123-ата година от полагането на основите на биологичното образование в България.

 

Половинвековният юбилей е чудесен повод да си спомним с благодарност за тези, които не познаваме лично, но които благодарение на ентусиазма и прозорливостта си са поставили основата на биологичното образование и Биологическия факултет. Чудесен повод да благодарим на тези, които лично познаваме. На нашите учители, които отдадоха и отдават своята енергия, знания и опит, за да ни направят съпричастни към биологичната наука. Чудесен повод да споделим с младите ни колеги и студенти любовта към науката и познанието и увереността, че пътят, който сме избрали, е верен. Да споделим стремежът ни към знание, защото угасне ли жаждата за знание, човекът престава да бъде човек.

 

Благодарим ви, колеги, за неуморния творчески труд и ентусиазъм, с който разкривате пред студентите тайните и предизвикателствата на биологията. Благодарим ви, че сте се посветили на благородната мисия да дарявате знания. Благодарим ви за усилията в тези трудни години да представяте и издигате международния авторитет на Биологическия факултет със своите научни постижения“, каза още доц. Оджакова.

 

Доц. Оджакова се обърна към бившите и настоящи студенти на факултета и ги призова където и да се намират, да се гордеят, че са възпитаници на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя направи връзка с трета книга на Мойсей от Стария Библейски завет, в която се казва, че годината, следваща 7 периода по 7 години се нарича юбилейна. И уточни, че в древността юбилеят е свързан със значими промени в живота на хората и обществото. „Нашият факултет навлиза в своя юбилей и това предполага прелом в академичната ни общност в резултат на дългогодишния опит. Много количествени натрупвания обозначават началото на качествено нов етап в развитието ни. С увереност можем да заявим, че Факултетът напуска младенческата си възраст и навлиза в период на зрялост, на утвърдени сили и авторитет на един от най-престижните български факултети , обучаващи студенти по биология. Нека си пожелаем много празнично настроение, здраве, бодрост и оптимизъм. Да си пожелаем „На добър час“ към следващия юбилей. Честит празник! Честит юбилей!“ – заяви доц. Оджакова.

 

Радвам се, че с празнуването на този юбилей ние доказваме, че във времена бурливи, времена острастени, в които имаме щастието да живеем, Софийският университет и неговите факултети продължават традицията на спокойното научно дирене и гледат с увереност към бъдещето – не само на своя факултет и своя университет, а към бъдещето на нашето отечество, за което университетът е работил винаги, от първия момент на своето създаване“,каза в краткото си слово на церемонията ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев. Той пожела бъдещи успешни години на факултета, а преподавателите и студентите да не губят своето любопитство към света.

 

Ректорът заяви, че Биологическият факултет е един от най-уважаваните факултети в Софийския университет и добави: „Това не го казвам като комплимент. Ние водим редовно в Биологическия факултет делегации от други университети, от други държави, за да им покажем най-доброто, с което разполагаме като университет, и същевременно най-лошото, което не можем да оправим като университет. Така че от тази гледна точка вие сте един разностранен факултет. Надявам се, че благодарение на усилията на колегите, подпомогнати от скромните усилия на ректорските ръководства – които и да са те занапред, в скоро време ще можете да показвате само най-доброто, с което разполагаме“.

 

Проф. Илчев подчерта, че преподавателите и студентите от Биологическия факултет са оставили своята следа в научния живот на университета: „От тях сме получили много, очакваме още повече. Защото без качествена наука няма да имаме качествени студенти, няма да можем да се преборим с конкуренцията на европейските университети. А вие, за вас това е особено трудно, защото вашата професия е така да се изразя – е конвертируема. Биологията е биология и в България, и в Гренландия , и в Нова Зеландия. За разлика от моята наука – историята, която много трудно може да бъде конвертируема в Гренландия“.

 

Проф. Илчев поднесе на декана на Биологическия факултет доц. Мариела Оджакова икона на патрона на Софийския университет св. Климент Охридски.

 

На тържествената церемония по случай 50-годишнината на Биологическия факултет ректорът връчи най-високото отличие на Алма матер – Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента, на проф. Жан-Пиер Деси от Университета на Намюр и на доц. Божидар Галуцов.

 

Поздравление към преподавателите, студентите и служителите на Биологическия факултет по повод юбилея отправи ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. Красимир Петров. Бяха поднесени приветствия от името на ректора на университета „Павел Йосеф Шафарик“ в Кошице, Словакия, Съюза на учените в България, Биологическия факултет на Пловдивския университет, Института по физиологията на растенията и генетика – БАН, Богословския факултет на Софийския университет, Института по биофизика на БАН, Биомедицинския институт на БАН.