10г. Магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ

Тържествена церемония по връчване на дипломите и отличията

на 10-я випуск на Международната магистърска програма

„Право на ЕС” в ЮФ на СУ

Слово на г-жа Цецка ЦАЧЕВА, Министър на правосъдието

Отличията и дипломите ще връчат:

Ректорът на СУ, Министърът на правосъдието на Република България, Деканът на ЮФ на СУ, Ръководителят на Катедра „МПМО”, Ръководителят на програмата, Директорът на Европейския университетски център – Нанси, Почетният ректор на Университета на Страсбург, Почетни доктори на СУ.

Магистърска програма „Конферентен превод”, ФКНФ, СУ 2017

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА- КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД
Програмата се подпомага от ГД „Устни преводи“ на Европейската комисия и ГД „Устен превод и организиране на конференции” на Европейския парламент. В обучението участват щатни устни преводачи от институциите на ЕС (педагогически асистенции). На всички изпити участват устни преводачи от ЕК. Програмата завършва с полагане на държавен изпит с участието на представители на ЕК и ЕП.
Провеждат се „майсторски класове“ с помощта на акредитирани конферентни преводачи (ACIs) към институциите на ЕС. В занятията гостуват утвърдени български и чуждестранни устни преводачи и експерти от различни области на обществения живот. Съвместно с Европейския парламент се осъществяват виртуални обучения по консекутивен превод чрез видеоконферентна връзка.
Подготвят се конферентни преводачи за нуждите на институциите на ЕС, а също и за местния пазар.

Прием
Приемният изпит се провежда в две части, първата от които се състои в писмен превод на обществено-политически текстове от чужд (английски, френски, немски или испански език) на български език и от български език на чужд (френски, английски, немски или испански език). Успешно издържалите писмения изпит (с успех най-малко много добър 4.50) се допускат до устен изпит.
Устният изпит се състои от консекутивен превод без записки в двете посоки (от и към чуждия език) на речи с дължина от около 3 минути. Задава се въпрос, свързан с актуалните политически събития или с европейските институции.
В изпитната комисия участва и представител на Генерална дирекция “Устни преводи” на Европейската комисия.
Допълнителни условия за прием:
Среден успех от курса на обучение и от бакалавърските държавни изпити най-малко: много добър 4.50 (важи както за филологически, така и за други специалности).

Приетите в Mагистърската програма студенти, желаещи да преминат обучение по устен превод от втори (пасивен) чужд език към български, полагат допълнителен изпит за удостоверяване на необходимото ниво на владеене.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Консекутивен превод
Синхронен превод
Разработване на глосар
Езикова култура
Европейско право
Европейски институции
Дипломатически семинар
Учебни посещения в европейските институции и др.

Юбилейна конференция на Факултет по педагогика, 2017 година

На 10 май 2017 г. в аулата на Софийския университет се проведе Национална кръгла маса с международно участие „Пътища на професионализма в социалната работа”. Мероприятието е посветено на 20-годишнината от създаването на специалност Социална работа и 10-годишнината от създаването на катедра „Социална работа”. Събитието беше реализирано с финансовата подкрепа на Университетски фонд „Научни изследвания”.
Гости на кръглата маса бяха настоящи и бивши преподаватели от Факултета по педагогика и от други факултети на СУ, ръководители на катедри и преподаватели от други университети, които подготвят студенти в специалност Социални дейности, ръководители и специалисти от базовите организации, с които факултетът си сътрудничи за практическото обучение на студентите по социална работа. Специални гости на кръглата маса бяха проф. Стивън Шардлоу от Университета в Кийл, Англия, г-жа Офелия Кънева – председател на Държавната агенциа за закрила на детето, г-жа Албена Атанасова – зам. кмет на Столична община, ръководители и експерти от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Агенцията по заетостта.

Ботаническите градини на Софийския университет “Св. Климент Охридски” навършиха 125 години


Ботаническите градини на Софийския университет “Св. Климент Охридски” навършиха 125 години. Ботаническата градина на СУ в София е създадена през 1892 г. от първия български професор по ботаника – д-р Стефан Георгиев /1859-1900/. Тогава, на откриването на Ботаническата градина, е бил засаден летен дъб. Отбелязването на годишнината започна с водосвет и поднасяне на венци и цветя пред паметника на основателя на Ботаническата градина в София – д-р Стефан Георгиев. Гости на събитието бяха представители на академичната общност и преподаватели от Софийския университет, гости от други университети, от БАН, политици, общественици и др. Три са Ботаническите градини към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и те са разположени в София, Варна и Балчик. Те са създадени по различно време, имат различен облик и специфика, но основната им задача е за разширяване на познанията за растителното царство и за опазването на застрашени растителни видове. Ботаническите градини на СУ членуват в Световния съвет на Ботаническите градини /BGCI/, в Консорциума на Европейските ботанически градини /EBGC/, в Организацията за паметниците на културата и музеите.

Съкровището на Европа, 9 Май 2017

„Открий съкровището на Европа“ е състезание-игра, която е основана на методи, характерни за неформалното образование. Тя е изпитание за тялото, ума и духа, като в същото време изисква от отборите да действат бързо, смело, екипно, както и да комбинират качества като досетливост, хитрост и логическо мислене. Участниците в играта имат възможност да научат повече за Европа и ЕС, да работят в екип с други ученици, да разрешават загадки и да прекарат един активен ден сред зелените площи на София.

Състезанието е организирано от „Център за развитие на човешките ресурси“, за да бъде отбелязан и почетен Деня на Европа (09 май 2017 г.) по интерактивен и нетипичен начин. Партньори в инициативата са десетки публични агенции и организации, както и софийски гимназии.

Продукция: Алма Матер ТВ
www.amtv.bg