Документален филм за ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски“ поставя високи стандарти пред висшето образование в България. Възпитаниците на ФМИ печелят призове от международни и национални форуми, реализират се успешно като професионалисти в най-добрите компании, а не малка част от тях продължават да преподават в Университета. В ситуация на динамични социални и икономически промени, ФМИ инициира и поддържа ползотворни партньорства с най-големите фирми в сектора на Информационните и компютърни технологии – сътрудничество, което развива едновременно висшето образование, науката и бизнеса. Екипът на Факултета не допуска компромиси с качеството на образованието, съчетавайки съвременните тенденции с утвърдените научни традиции.

Продукция: Алма Матер ТВ
http://amtv.bg/

Рекламен клип на ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски“ поставя високи стандарти пред висшето образование в България. Възпитаниците на ФМИ печелят призове от международни и национални форуми, реализират се успешно като професионалисти в най-добрите компании, а не малка част от тях продължават да преподават в Университета. В ситуация на динамични социални и икономически промени, ФМИ инициира и поддържа ползотворни партньорства с най-големите фирми в сектора на Информационните и компютърни технологии – сътрудничество, което развива едновременно висшето образование, науката и бизнеса. Екипът на Факултета не допуска компромиси с качеството на образованието, съчетавайки съвременните тенденции с утвърдените научни традиции.

Продукция: Алма Матер ТВ
http://amtv.bg/

Графичен дизайн, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”, 2017


Катедра „Изобразително изкуство” е в състава на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”. От там подготвят новата специалност „Графичен дизайн”. Тя ще предлага професионално разглеждане на проблематиката, свързана с изобразителните техники и технологии на визуално-комуникационните системи, каквито са печатните издания, плакатът, рекламата, опаковката, шрифтът, илюстрацията, уебдизайнът и др. През учебната 2017 – 2018 г. специалността очаква своите първи студенти. Ежегодно 15 души ще бъдат приемани и ще имат шанса да получат диплома за графични дизайнери.

Клуб “СКОРЕЦ” – Биологически факултет

АМТВ, репортери Гергана Митова и Веселин Вълчев.

Клуб “СКОРЕЦ” е основан през 2009 г. съвместно с активни студенти от различни специалности. Това е студентски клуб за образование и развитие с екологичен център. Клубът е на територията на Катедрата по зоология и антропология. Основни цели на С.К.О.Р.Е.Ц. са: природозащитни дейности и въвличане на студенти в преки такива, образователни и научни дейности – създаване и поддържане на образователна колекция от животни с цел подпомагане на лекционния курс и упражненията по зоология.

Бизнес клуб, Задача: решаване на казус, май 2017

От името на студентски Бизнес клуб към Стопанския факултет на СУ се радваме да Ви покажем филм за събитие, в което ще може да упражните уменията си за работа в екип, да развиете идея за решаване на реален проблем от бизнеса и да я защитите, а така да получите възможност да се присъедините към екипа на Viber като стажант за месец. Гости ще ни бъдат: Атанас Райков – Director Business Development CIS & CEE и Момчил Еленков – Global Telecom Partnerships Manager – част от екипа на Viber . Те щи поставят за решаване проблем, с който са се сблъскали в практиката си като накрая ще обявят отбор победител, който ще премине на втори етап. А при добро индивидуално представяне на участник, той също ще бъде поканен да продължи.
Вторият етап ще се проведе на 02/05/2017 в офиса на Viber и ще представлява водене на преговори, като повече информация за него ще получите в деня на казуса.