Публична лекция на доц. Георги Лозанов на тема “Земното щастие”, СУ, 2018


Публична лекция на тема “Земното щастие” изнесе доц. Георги Лозанов по случай своята 60-годишнина. В Аулата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, на 26 април 2018 г. от 19.00 часа.

“Нови възможности, нови хоризонти”


За поредна година се състоя студентският Кариерен форум в Стопанския факултет. Събитието бе организирано от Кариерния център на факултета в тясно сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара. Тази година представители на над 20 водещи компании у нас предлагаха на студентите стажове и възможности за развитие. Интерес към форума проявиха не само студенти на Стопанския факултет, но и от други факултети на Софийския университет. Всички, пропуснали да посетят блок 3 на бул. „Цариградско шосе“ 125, могат да го направят през юни 2018 г., когато ще се проведе следващият брой на форума.

Първенство за “Купата на ректора” 2018 г.


Общоуниверситетското първенство “Купата на ректора” 2018 завърши. В продължение на 8 дни студенти от факултетите на Софийския университет мереха сили в спортовете: мини футбол, джудо, баскетбол, волейбол, тенис, фехтовка, катерене, аеробик маратон и лекоатлетическо бягане.
В тазгодишния топ три влизат:
на трето място: Философският факултет;
на второ място: Факултетът по математика и информатика;
и големият победител за пореден път е: Юридическият факултет!
Честито на всички победители и на участниците в състезанията! И не забравяйте максимата “здрав дух, здраво тяло”!

Национална студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки


Първото издание на Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки се проведе във Факултета по химия и фармация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Събитието е създадено по инициатива на Студентския инициативен комитет на Факултета по химия и фармация и е под патронажа на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, дф, Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Това е първото по рода си събитие, което обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички фармацевтични и химични факултети в България и би могла да се превърне в ежегоден научен форум, който да предостави възможност за създаване на активни контакти и ползотворно сътрудничество между науката и бизнеса.

На откриването на научния форум присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски, председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, Богдан Кирилов от Изпълнителната агенция по лекарствата, председателят на Националното представителство на студентските съвети в България Яна Вангелова, председателят на Студентския съвет на Софийския университет Георги Гълъбов, преподаватели, студенти, гости.

25 години Съвет на ректорите в България, СУ, 13 април 2018

Тържествено събрание по повод на 25 години от създаването на сдружението “Съвет на ректорите на висшите училища в Република България”, 13 април 2018, Аула на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

150 г. от рождението на акад Иширков, ГГФ, СУ, 4 април 2018

Анастас Тодоров Иширков е български учен, географ и етнограф, университетски преподавател, общественик и дарител, професор в Софийския университет и академик в Българска академия на науките. Основоположник на географската наука в България. 17-и ректор на Софийския университет (1915 – 1916) и три пъти декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Основател и председател на Българското географско дружество.

Работи в областта на икономическата география, географията на населението и селищата на България и страните, етнографията, антропогеографията, картографията, орохидрографията, геоморфологията, хидрологията и климатологията.