Поздрав към академичната общност о.на Софийския университет, проф. д-р Сашо Коруновски, 25.11.2020

Поздрав към академичната общност о.на Софийския университет на ректора на Университета “Св. Климент Охридски”, Битоля, проф. д-р Сашо Коруновски

Поздрав към академичната общност на Софийския университет от НГДЕК “Св. Константин Кирил Философ”

Поздрав към академичната общност на Софийския университет от Националната гимназия за древни езици и култури “Св. Константин Кирил Философ”. 25-11-2020