ETHNOS & LOGOS филм за етнологията в СУ

Филмът е реализиран от Национална студентска телевизия Алма матер, Академично Етноложко Сдружение, Студентски съвет на СУ и исторически портал Anamnesis по случай 30 години Катедра Етнология на Софийският университет. Основните опорни точки в него са между миналото и бъдещето на специалността през погледа на студентите етнолози и времето от откриването на учебната година до първият “терен”. Освен интервюта с най-уважаваните преподаватели в катедрата и докторанти и студенти по етнология филмът проследява и етнологичната експедиция на екип от СУ в с.Брезница община Гоце Делчев през 2010г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.