ПроАктивно в Париж, Младежта в действие, 2011

Национална университетска телевизия “Алма матер”
www.amtv.bg

Проектът на национална университетска телевизия “Алма матер” и програма “Младежта в действие”: “Изграждане и развитие на европейска студентска телевизионна мрежа” търси активния обмен на младежки предавания и медийни съдържани,чрез уеб-базирана платформа( www.amtv.bg), създавана от млади хора и предназначена за млади хора. Проектът поставя началото на европейска младежка програма с център София, която включва предавания на девет университетски телевизии от страни членки на Европейския Съюз. В период на подготовка е създаването на Балканска университетска мрежа, като част от европейската. През 2010г екипът на Телевизия „Алма Матер” си партнира с Висшите училища по журналистика в Париж и Лил и създаде четири мултикултурни предавания съвместно със студентски екипи от Лил и Париж.

Leave a Reply

Your email address will not be published.