Документален филм за ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски“ поставя високи стандарти пред висшето образование в България. Възпитаниците на ФМИ печелят призове от международни и национални форуми, реализират се успешно като професионалисти в най-добрите компании, а не малка част от тях продължават да преподават в Университета. В ситуация на динамични социални и икономически промени, ФМИ инициира и поддържа ползотворни партньорства с най-големите фирми в сектора на Информационните и компютърни технологии – сътрудничество, което развива едновременно висшето образование, науката и бизнеса. Екипът на Факултета не допуска компромиси с качеството на образованието, съчетавайки съвременните тенденции с утвърдените научни традиции.

Продукция: Алма Матер ТВ
http://amtv.bg/

One thought on “Документален филм за ФМИ към СУ “Св. Кл. Охридски”

  1. ИТ секторът в България се развива все повече с всяка изминала година. ФМИ подготвя качествени кадри, които могат да намерят реализация в България, имайки предвид многобройните чуждестранни фирми, отворили офиси тук. Чудесно е, че има и млади хора, завършили този факултет, които искат да останат в него като преподаватели. И в същото време постоянно попадам на статии и новини за ученици от България, спечелили поредната олимпиада или състезание по математика. Това е страхотно, наистина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *