Проект „ Международен младежки аудио-визуален продуцентски център”

Идеята на проекта „Международен младежки аудио-визуален продуцентски център” е да насърчава  мултикултурното общуване и социалната  интеграция на младите хора от цял свят чрез новата дигитална комуникация, както и чрез неформално образование да ги учи как да отразяват своя живот, локалните и глобални проблеми в света.

Continue reading