Ку – Ку Презареждане “Богат, беден”

На шестнайсти декември две хиляди и десета година, списание Екомонист публикува статия озаглавена „Богатите, Бедните и България” .

Continue reading