Бракове по любов в @lma @lter

Всяка година студентския театър към СУ @lma @lter организира “бракове по любов”.Тази година екипът на Алма Матер Тв отрази събитието на театър Алма Алтер.
www.amtv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.