Смисълът на живота ! – MolotOff

Млади Бг – Смисълът на живота !
Размисли върху “смисъла на живота” от анархиста MolotOff. Според него
“смисълът на живота” е само илюзия, хората са само едни наконтени маймуни, а истинският смисъл е да разрушаваш смисъла.
текста чете Китодар Тодоров
Национална студентска телевизия Алма матер Тв
www.amtv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.