СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА ! д-р Фрюнг

Млади Бг – Смисълът на живота !
Кратка лекция върху “смисъла на живота” от д-р Фрюнг. Според него
по-правилно би било да се каже “смисъла на Животът” и живота да е членуван, защото той е по важен от смисълът…
текста чете Китодар Тодоров
Национална студентска телевизия Алма матер Тв
www.amtv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.