“Влез в час-Чавдар” от 13:00 часа на 28.06.2014 по телевизия Бъзлгария он ер

Даскалът не е този, чийто авторитет се подразбира, а се изгражда непрекъснато в ежедневна работа, споделя пред камерата на “Алма матер” учителят по литратура Мирена Петрова.

Да си преподавател означава постоянно да излизаш от собствения си комфорт, изправен пред предизвикателствата на общуването в училище. Излизането от тази зона те прави уязвим и поставя пред теб нуждата да се адаптираш постоянно, търсейки смисъла на действията си в нова и често “скрита за разбиране” среда. Смисълът идва, когато успееш да се свържеш с учениците, колегите-учители, обшинарите, лекаря, кмета и въобще с хората от село Чавдар. Тогава и преподаването върви гладко и уроците са интересни и вълнуващи.

Критичното мислене, вътрешната свобода и диалога са основни принципи на Мира в нейната преподавателска философия. Това разбиране я прави особено критична  към ситемата в средното образование- начина на оцеляване, отношенията между ученик, учител, учебните програми…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *