Графичен дизайн, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”, 2017


Катедра „Изобразително изкуство” е в състава на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”. От там подготвят новата специалност „Графичен дизайн”. Тя ще предлага професионално разглеждане на проблематиката, свързана с изобразителните техники и технологии на визуално-комуникационните системи, каквито са печатните издания, плакатът, рекламата, опаковката, шрифтът, илюстрацията, уебдизайнът и др. През учебната 2017 – 2018 г. специалността очаква своите първи студенти. Ежегодно 15 души ще бъдат приемани и ще имат шанса да получат диплома за графични дизайнери.

Leave a Reply

Your email address will not be published.