ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, Физически факултет, СУ, 2017

На 22.04.2017 г. във Физическия факултет на СУ ще се проведе традиционния Ден на отворените врати. Тази година по желание той може да се съчетае с посещение в Астрономическата обсерватория вечерта на същия ден и с посещение на музей на следващия ден – 23.04.2017 г. – неделя.

Публични лекции, зала А-205, сграда А
10:00-10:15 Откриване – проф. дфзн Ал. Драйшу,
декан на Физическия факултет
10:15-10:40 „Науката физика и изборът на кариера”
проф. дфзн Ив. Лалов
10:45-11:15 „Електронната микроскопия – поглед към микро
и нано света” гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова
11:20-11:50 „Съвременни изследвания на галактиката
Андромеда” доц. д-р Петко Недялков
12:00-12:30 „Фотониката –електрониката на 21 век.
Предизвикателства пред съвременната квантова
електроника” доц. д-р Иван Бъчваров
12:40-13:00 „Програма Коперник с грижа за планетата”
доц. д-р Ел. Пенева
13:10-13:40 „Геомагнитните супербури – риск за
технологичните общества” гл. ас. д-р М. Цеков
13:50-14:20 „Кой вижда по-добре – пчелата, сепията,
хамелеонът или …?” гл.ас. д-р Снежана Дюлгерова
14:30-15:00 „Ядрената енергетика – физични основи,
състояние, перспективи” – доц. д-р Ив. Христосков

Leave a Reply

Your email address will not be published.