Европейската кредитна система за професионално образование и обучение / ЕCVET/


Работодатели, експерти, представители на професионални гимназии и обучителни центрове обсъждаха принципите на дуалното обучение и нуждата от прилагането на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение / ЕCVET/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.