“ЖУРНАЛИСТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ ЦЯЛ ЖИВОТ” – гледайте на 1 и 2 ноември от 13.00 часа по телевизия България он ер.

 40 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Ако някой мисли, че като завърши четирите години образователен  курс във ФЖМК това го прави журналист за цял живот, то много се лъже.

Журналистиката е учене  цял живот! Това не е мнение единствено на проф.Лилия Райчева, а позиция на бивши и настоящи преподаватели. От старите снимки ни гледат техните лица, запечатали спомен и за онези,  оставили дълбока следа  както в изграждането на журналистически кадри, така и в развитието на българската  журналистика в близо половин вековната история.

Филмът, посветен на 40 години от създаването на самостоятелен Факултет по журналистика и 20 години специалност „Връзки с обществеността”  не е само „моментна снимка”. В позициите на преподаватели, настоящи и бивши студенти се търсят отговори на въпросите за смисъла, целите и отговорностите на професията „журналист”, особено днес – време, когато  комерсиализацията завзема все повече житейски ниши. Кое и какво е най-важно за човека, приел орисията да бъде рупор на обществото? Как да се съхранят изконните човешки ценности и каква е цената на тези усилия?

Ще успеем ли да запазим  завета на Свети  Климент Охридски да не тревожим душите си с неща, които не пребъдват вечно? Ще повярваме ли и ние като  проф. Филип Панайотов, че, както и да се развива обществото, винаги ще има хора, които избират да натиснат „копчето” в полза на ДОБРОТО?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *