Интелекти на бъдещето – Ангелина Грозева, Дипломен филм, ФЖМК, 2020

Интелекти на бъдещето – Ангелина Грозева, Дипломен филм, ФЖМК, 2020
дипломен ръководител доц. д-р Светлана Божилова

Двайсет и първи век! Технологиите променят нас и ние променяме технологиите. Стигаме ли до живота, за който мечтаем, или мечтите ни се диктуват от технологичния свят или пък от културния феномен – изкуствен интелект? Днес, практиката познава само тесен изкуствен интелект, но приложението му в различни сфери, никак не е в тесен смисъл. Изкуственият интелект, вече може да реши съдбата ни, и по-конкретно дали да ни отпусне заем, дали да спечелим делото си в съда, дали ще ни донесе чаша вода, когато седнем в ресторанта, дали ще ни оперира и ще ни постави 3D принтиран орган. Алгоритмите успяха да влязат дори в творческите професии.

Leave a Reply

Your email address will not be published.