Клуб “СКОРЕЦ” – Биологически факултет

АМТВ, репортери Гергана Митова и Веселин Вълчев.

Клуб “СКОРЕЦ” е основан през 2009 г. съвместно с активни студенти от различни специалности. Това е студентски клуб за образование и развитие с екологичен център. Клубът е на територията на Катедрата по зоология и антропология. Основни цели на С.К.О.Р.Е.Ц. са: природозащитни дейности и въвличане на студенти в преки такива, образователни и научни дейности – създаване и поддържане на образователна колекция от животни с цел подпомагане на лекционния курс и упражненията по зоология.

Leave a Reply

Your email address will not be published.