ЛЕГОРОБОТИКА във ФМИ

https://www.fmi.uni-sofia.bg/education/SDK

Форми на обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация
Факултетът по математика и информатика организира и провежда обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:
едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация;
краткосрочни курсове за специализация на учители и ръководители на компютърни кабинети по определена тема;
други, по заявка на заинтересовани лица или организации.
Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през ученическите ваканции. Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Leave a Reply

Your email address will not be published.