Магистърска програма “Енергийни пазари и услуги”,Стопански факултет, СУ

(нова програма, на мястото на “Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и нейните специализации „Енергийни пазари и услуги”, „Фасилити мениджмънт” и „Логистика и вериги за доставка”)

За икономисти и неикономисти

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна, платена (900 лв. на семестър / 1800 лв. общо за периода на обучение)

Директор на програмата: доц. д-р Атанас Георгиев

Координатор: ас. Мария Трифонова

В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, инфраструктурата и комуналните (ютилитис) услуги.

Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурен сектор като демонополизация, приватизация и либерализация, регионална и европейска интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти. Стопанският факултет на СУ “Св. Климент Охридски” предлага обучение в магистърска и докторска степен в тези направления от 2005 г. насам.

Магистърската програма „Енергийни пазари услуги” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published.