Младежка конференция, Биологически факултет, СУ, 2019

Младежка научна конференция Климентови дни 2019 в Биологическия факултет(бул. “Драган Цанков” №8)

На 8 ноември 2019 г. в Биологическия факултет се проведе традиционната Младежка научна конференция Климентови дни 2019 – ежегодна научна конференция на факултета, която се провежда в рамките на Климентовите дни на Софийския университет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.