Национална студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки


Първото издание на Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки се проведе във Факултета по химия и фармация към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Събитието е създадено по инициатива на Студентския инициативен комитет на Факултета по химия и фармация и е под патронажа на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, дф, Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Това е първото по рода си събитие, което обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички фармацевтични и химични факултети в България и би могла да се превърне в ежегоден научен форум, който да предостави възможност за създаване на активни контакти и ползотворно сътрудничество между науката и бизнеса.

На откриването на научния форум присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски, председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, Богдан Кирилов от Изпълнителната агенция по лекарствата, председателят на Националното представителство на студентските съвети в България Яна Вангелова, председателят на Студентския съвет на Софийския университет Георги Гълъбов, преподаватели, студенти, гости.

Leave a Reply

Your email address will not be published.