“Нови възможности, нови хоризонти”


За поредна година се състоя студентският Кариерен форум в Стопанския факултет. Събитието бе организирано от Кариерния център на факултета в тясно сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара. Тази година представители на над 20 водещи компании у нас предлагаха на студентите стажове и възможности за развитие. Интерес към форума проявиха не само студенти на Стопанския факултет, но и от други факултети на Софийския университет. Всички, пропуснали да посетят блок 3 на бул. „Цариградско шосе“ 125, могат да го направят през юни 2018 г., когато ще се проведе следващият брой на форума.

Leave a Reply

Your email address will not be published.