Национална научна конференция в чест на проф. дсн Петранка Филева-11 Май 2018

Колеги и приятели на проф. дсн Петранка Филева участваха в научната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Филева. Събитието се състоя във Факултета по журналистика и масова комуникация и бе организирано от доц. д-р Бисер Златанов и доц. д-р Мария Попова. Конференцията е част от традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се провежда от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация.

В конференцията участваха научни изследователи, докторанти и преподаватели от няколко университета в България. Целта на научната конференция е свързана с въвеждането и изследването на случаи от теорията и практиката, които предоставят възможности за реализирането на концепцията, че ефективният мениджмънт може да осигури съществуването на независими медии. Дискусионният фокус е насочен към прилагането на професионални стандарти, ефективното управление и независимите медии като съществуващи научни конструкции в теорията, към които практиката следва да се стреми. Бяха включени и следните тематични направления: Глобализация и медии – възможности и заплахи в дигиталния свят; Медии и пари; Медиен мениджмънт и частно предприемачество в България; Образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване; История на медиите и журналистиката; Публични комуникации и медиите днес; Формиране на нови потребителски нагласи и поведение; Международни отношения, световна икономика и медии; Социални медии, бизнес, политика.

Конференцията е в чест на юбилея на дългогодишен член на Факултета по журналистика и масова комуникация, преподавател и изследовател със значим опит и научно наследство проф. дсн Петранка Филева, която е родоначалникът в изследванията и преподаването по медиен мениджмънт и медийна икономика в България. В тези области тя развива значителна преподавателска и изследователска дейност.

Проф. дсн Петранка Филева

Проф. Филева е завършила специалност „Международни икономически отношения”. Професор е по икономическа журналистика и медийна икономика във Факултета по журналистика и масова комуникация. Преподава дисциплините „Основи на икономическата теория”, „Медиен мениджмънт”, „Глобализация и медии”. Има над 50 публикации в областта на медийната икономика, медийния мениджмънт и икономическата журналистика. Сред най-известните й трудове са „Икономика на средствата за масова комуникация”(1997), „Медии и пари” (1999), „Глобализация и медии” (2003) и „Икономика за журналисти. Теория и практика на икономическата журналистика” (2007).
Работи активно в сферата на неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за развитие, образованието за правата на човека. От 1994 г. сътрудничи на Дружеството за Обединените нации в България (ДООН) в ролята си последователно на секретар, главен секретар, зам. председател и член на Управителния съвет.
Като Главен секретар на „Дружеството за ООН в България“ в периода 1999 – 2005 г., проф. Филева координира проектите и програмите на Дружеството, създава национална ученическа мрежа от ученически клубове за ООН, съдейства за създаването на Младежка секция към ДООН.
Като председател на фондацията „За ново партньорство в журналистиката” участва в организирането на ежегоден Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Leave a Reply

Your email address will not be published.