ПЛАТФОРМА ГЕОГРАФИЯ -Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2017

репортери Благовест Илиев и Десислава Францова
Асистент д-р Димитър Желев е преподавател по природна география и ландшафтна екология в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Съосновател на сайта ГЕОГРАФ.БГ, участник в редица национални и международни географски експедиции и проекти с екологична насоченост. Автор на статии, учебници и учебни помагала за основното и средно образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published.