Поздрав към академичната общност на Софийския университет от НГДЕК “Св. Константин Кирил Философ”

Поздрав към академичната общност на Софийския университет от Националната гимназия за древни езици и култури “Св. Константин Кирил Философ”. 25-11-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.