Поздрав към академичната общност о.на Софийския университет, проф. д-р Сашо Коруновски, 25.11.2020

Поздрав към академичната общност о.на Софийския университет на ректора на Университета “Св. Климент Охридски”, Битоля, проф. д-р Сашо Коруновски

Leave a Reply

Your email address will not be published.