Представяне на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ , СУ, 20 Март 2018

Премиерата на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ се състоя в Конферентната зала на Софийския университет. Нейни автори са проф. д-р Мария Нейкова и гл. ас. д-р Ралица Ковачева от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основната цел на изследователите е да покажат медийния образ на българския външнополитически дневен ред на базата на анализ на политически твърдения, направени по време на предизборната кампания през 2017 г. в трите най-гледани телевизии в България – обществената БНТ и частните Би Ти Ви и НОВА. Резултатите от изследването извеждат най-дискутираните теми, позициите на политическите сили и техните аргументи, отношението им към основни външнополитически актьори, откроявани заплахи пред националната сигурност и пр.

Резултатите от проучването са разгледани в по-широкия контекст на представянето на външната политика на България в публичното пространство. На тази основа авторите дават своя отговор на въпроса има ли политически и партиен консенсус в подкрепа на външната политика на България.

Изследването е проведено по проект, финансиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.