Проф. Герхард Паулус бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Университета проф. Герхард Паулус от Университета „Фридрих Шилер“ в Йена бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тържеството бе открито от декана на Физическия факултет проф. Александър Драйшу, който изрази задоволството си да поздрави всички, присъстващи на церемонията по връчването на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на проф. Паулус. Проф. Драйшу представи накратко биографията на учения.

Проф. Герхард Паулус е роден през 1966 г. През 1992 г. се дипломира като физик в Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен. В периода 1992-1995 г., вече като докторант, провежда изследванията си в същия университет и в Института „Макс Планк“ по квантова оптика в Гархинг, Германия. Докторската си дисертация защитава през 1995 г., а през 2002 г. се хабилитира.

„На основание на гореказаното, по предложение на Катедра „Квантова електроника“, подкрепено от факултетния съвет на Физическия факултет, Академичният съвет на Софийския университет удостои проф. Герхард Паулус с почетното звание „доктор хонорис кауза“, каза още проф. Драйшу.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи високото отличие на проф. Паулус.

Проф. Герхард Паулус изрази вълнението си от удостояването с почетното звание от такъв престижен и авторитетен университет като Алма матер. Той отбеляза, че е в близки контакти със Софийския университет още от началото на своята научна кариера и съвместната си работа с проф. Стоян Динев, а по-късно – с проф. Иван Кръстев и проф. Александър Драйшу.

Проф. Герхард Паулус произнесе академично слово на тема: „Отплатата за завръщането на фотоелектроните у дома, в близост до йоните-родители: Раждането на аттосекундната лазерна физика“.

В академичното си слово проф. Паулус подчерта, че с екипа му очакват блестящо бъдеще за лазерно-базираното генериране на меко рентгеново лъчение и посочи, че напоследък напредъкът на фемтосекундната лазерна технология е позволило генерирането на потоци от фотони, които преди са били достъпни само от синхротрони. Следователно, някои от ключовите приложения на тези големи научни съоръжения скоро ще бъдат прехвърлени към относително малки университетски лаборатории, подчерта проф. Паулус.

Leave a Reply

Your email address will not be published.