проф. д-р Кун Ленартс е „доктор хонорис кауза“ на СУ„Св. Климент Охридски“


Председателят на Съда на Европейския съюз проф. д-р Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването е на Юридическия факултет. Проф. Ленартс е световно признат юрист в областта на европейското право и сравнителното конституционно право.

Кратка биография на проф. Кун Ленартс:
Роден е през 1954 г. Барон на Кралство Белгия. Изучава право в Университета на Намюр и Университета на Льовен, Белгия, както и в Харвардския университет, където получава магистърски степени по право и публична администрация.
Защитава докторска степен по право в Университета на Льовен с дисертация, посветена на сравнителноправно изследване на европейското и американското конституционно право и юриспруденцията на Съда на Европейските общности и Върховния съд на САЩ. Бързо получава международно признание след публикуването й. Кун Ленартс е назначен за професор в Юридическия факултет на Университета на Льовен, Белгия, а скоро след това създава Института по европейско право, който е в основата на изготвянето и публикуването на някои от водещите учебници по институционно и процесуално право на ЕС.
Бил е също професор в Колежа на Европа в Брюж и гост-професор в Харвардското юридическо училище. Харесван от студенти и преподаватели, той е чест гост-преподавател в множество университети по света. Има редица публикации по въпросите на институционното и материалното право на ЕС, както и по сравнителноправни въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published.