Проф. Изабел Пиреш де Лима- „доктор хонорис кауза”на СУ-2019

Проф. Изабел Пиреш де Лима бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза на Софийския университет“

Проф. Изабел Пиреш де Лима бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза на Софийския университет“
На тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет проф. Изабел Пиреш де Лима, доктор по филология, заслужил професор на Университета на Порто, Португалия, беше удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е за високите й научни постижения в областта на лузитанистиката и за конкретния й принос за утвърждаването на педагогическото и научното сътрудничество между Университета на Порто и Софийския университет.

Церемонията, на която присъстваше и деканът на Хуманитарния факултет на Университета на Порто, бе открита от декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова. Тя представи накратко проф. Лима.

1
Изабел Пиреш де Лима е заслужил професор на Университета на Порто, изтъкнат португалски общественик и учен с широко международно признание. Дългогодишната й академична кариера протича в Хуманитарния факултет на Университета на Порто, където от 1974 г. до 2015 г. преподава множество дисциплини в областта на португалската литература от XVIII до XXI век, социологията на литературата, сравнителното литературознание и визуалните изкуства.

Проф. Данова посочи, че многобройните научни изяви на проф. Пиреш де Лима я нареждат сред най-авторитетните в световен мащаб лузитанисти. Тя е автор на забележителни трудове с открояващи се приноси в областта на изследванията на португалоезичните литератури и култури. Внушителната по обхват и дълбочина изследователска дейност на проф. Пиреш де Лима е отразена в стотиците й публикации и изнесените от нея доклади на национални и международни форуми (над 250), като особено място сред тях заемат посветените на творчеството на португалските класици Еса де Кейрош, Камило Кащело Бранко и Жулио Диниш, на редица ярки автори от модерната и съвременната португалска литература.

2
Деканът на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет акцентира върху последните десетилетия научната дейност на проф. Лима. Тя е фокусирана върху актуални в полето на компаративистиката въпроси, свързани с културното многообразие и многопосочните междукултурни връзки в света на лузофонията. Като действащ член на три водещи научноизследователски центъра към Португалския фонд за наука и технологии (Центровете за сравнително литературознание „Маргарита Лоза“ и за изследване на португалската култура на Университета на Порто и Центъра за португалоезични литератури на Университета на Лисабон) проф. Пиреш де Лима ръководи и участва в мащабни изследователски проекти в сферата на литературната компаративистика, със специален акцент върху връзките между литературата и други изкуства.

Проф. Пиреш де Лима е широко позната в световната лузитанистична общност и като организатор на многобройни научни и културни инициативи. Тя е член на десет авторитетни международни научни организации, сред които Международната асоциация на литературните критици, Международната асоциация за сравнително литературознание, Международната асоциация на лузитанистите, Американската асоциация за португалистика. През годините проф. Пиреш де Лима е била ръководител и научен консултант на редица широкомащабни образователни и културни проекти (над 80), в сътрудничество с португалски и бразилски държавни институции, с културни фондации и центрове.

4
Проф. Мадлен Данова припомни, че проф. Изабел Пиреш де Лима е член на редакционните съвети на 11 високоавторитетни академични издания в Португалия, Бразилия, САЩ, Франция и Холандия. Многобройни са лекционните и семинарните курсове, които проф. Пиреш де Лима е изнесла във висши училища в страни от Азия, Африка, Европа, Северна и Южна Америка. Поради международно признатата й експертност в областта на съвременната португалоезична култура, проф. Лима през годините е включвана в състава на национални и международни журита за присъждане на най-авторитетните литературни награди в света на португалоезичието: Международната награда „Камойш“, учредена от Министерствата на културата на Португалия и Бразилия, Голямата награда на Асоциацията на португалските писатели (за роман и новела, за разказ, за поезия, за есеистика), Наградата „Вержилио Ферейра“, Наградата „Осеанош“ и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published.