Проф. Люк Фери- „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет- 26 ноември 2019

Проф. Люк Фери бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Проф. Люк Фери бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет
На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, френският философ и общественик проф. Люк Фери бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Философския факултет.

Церемонията бе открита от проф. д.пс.н. Соня Карабельова, декан на Философския факултет. Тя представи изтъкнатия френски философ, политолог, есеист и общественик, преподавател по философия, който за периода 2002-2004 г. е бил министър на младежта, образованието и науката във Франция. По думите й, приносът на Люк Фери в съвременната хуманистична философия е международно признат и го нарежда сред най-влиятелните мислители на съвременността ни.

Проф. Карабельова представи научната и преподавателската дейност на проф. Люк Фери. Той следва философия в Сорбоната и в Университета в Хайделберг. Дипломира се през 1975. През 1981 г. защитава докторат по политически науки. От 1982 до 1988 г. е професор по политически науки в университета в Лион (1982-1988), а в периода 1989-1996 г. преподава в Сорбоната и в университета в Кайен. След 1996 г. Люк Фери се установява в Университета „Дени Дидро“ (Париж 7).

1
Деканът на Философския факултет на Софийския университет обърна внимание и на множеството награди, с които е отличаван Люк Фери. Автор е на 40 книги, които са преведени на 25 езика. За редица свои публикации е удостоен с много френски и международни награди, между които Награда за есе „Жан Жак Русо“ и награда „Медисис“. Лауреат е на Ордена на Почетния легион, а също така е и Рицар на ордена за изкуства и литература за цялостния му принос като философ, есеист, общественик и политик. Той е доктор хонорис кауза на университета в Шербрук, Канада, лауреат по философия на академията Тилезио-Галилей.

В словото си проф. Карабельова акцентира върху философските идеи на Люк Фери, като подчерта, че френският философ печели голяма популярност и академично признание още през 1985 г. след публикуването на книгата „Мисълта на 1968 г. Есе върху съвременния анти-хуманизъм“, написана в съавторство с Ален Рено. По време на триумфалното шествие на постструктурализма и културологичния му корелат постмодернизма, Фери формулира своя хуманистичен проект без да се страхува от насрещния отпор на доминиращите интелектуални нагласи.

2
По думите на проф. Карабельова, монографията „Мисълта на 1968 г. Есе върху съвременния анти-хуманизъм“ представлява хетерогенен изследователски обект, конструиран от преплитането на антисистемните младежки движения, които се борят за образователна реформа, с понятията за автономия на Аза и структурализма като направление в историята на идеите, което евакуира въпроса за субекта, като го поставя в подвижните пясъци на един войнствен анти-хуманизъм. „Хиперболичното повторение“ (Фери, Рено) на немската философия, присъщо за мисълта 1968 представлява мозайка от радикализирани тези на Хайдегер, Ницше, Маркс и Фройд. Люк Фери не критикува открояването на границите на субективността – този забележителен кантиански принос, а „мощната, брутална и ненюансирана идентификация на субективността с метафизиката“, което метафорично може да бъде определено като едно късо съединение, осъществено в постструктуралистките внушения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.