Проф. Чавдар Христов бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет, 26.02.2020

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. д-р Чавдар Христов Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по журналистика и масова комуникация по повод цялостния му принос за развитието на журналистиката, за приноса му към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация и към катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“.

Проф. Чавдар Христов благодари на ректора, на Академичния съвет и на своите колеги за високото отличие и заяви, че за него винаги е било и е удоволствие да работи в Университета. Той подчерта, че това е така най-вече заради свободата – да изследва комуникационни проблеми, свободата да преподава и да общува с младите хора, да работи с някои от тях в името на науката.

Той добави, че заедно с доктори и докторанти са направили две монографии. Едната, свързана с кризисната комуникация, бе публикувана в две големи европейски бази данни и към този момент има повече от 700 сваляния и почти толкова прочитания. По думите на проф. Христов, предстои да излезе следваща монография.
„Казвам това, защото ние разполагаме наистина с много качествени млади хора, които са се ориентирали в полето на науката и това е бъдещето на нашия университет, и аз мисля – добро бъдеще“ – каза накрая проф. Чавдар Христов и още веднъж благодари на всички.

Проф. Чавдар Христов преподава от 1996 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация – първоначално като хоноруван, а след това като щатен преподавател. Преподава на бакалаври и магистри по дисциплините „Убеждаваща комуникация“, „Комуникационен мениджмънт“ и „Кризисна комуникация“. Тези дисциплини са негови авторски разработки. Преподава в специалностите „Връзки с обществеността“ и „Комуникационен мениджмънт“.

Титулярен преподавател е в магистърските програми „Връзки с обществеността“, „Реклама и публична комуникация“, „Спортна журналистика“ и „Креативна комуникация“ по дисциплините „Антикризисен мениджмънт и ПР“, „Кризисен ПР“, „Убеждаваща комуникация“, „ПР по време на криза“, „Скрита комуникация“ и „Стратегическа комуникация“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.