Трета годишна конференция на Асоциацията на балканските университети, София, март, 2017

Софийският университет e домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети

Софийският университет e домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ e домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети. В организацията, създадена през 2008 година, членуват 59 висши училища от всички страни на Балканския полуостров. Проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет в периода 2007-2015 година, през 2016 г. пое за една година председателството на Асоциацията.
В събитието, което се провежда за първи път в България, участват ректори и заместник-ректори на редица балкански университети – Тракийския университет в Одрин, Университета в Тетово, Университета „Александър Моисиу” в Дурас, Аристотеловия университет в Солун, Букурещкия университет, Университета в Чанакале, Международния балканския университет, Истанбулския университет „Себахатин Зеим“, Истанбулския технически университет, Университета „Намък Кемал“, Университета „Овидий“ в Констанца, Спортния университет в Тирана, Университета на Аргирокастро „Ефрем Чабей“, Университета „Кадри Зека“, Янинския университет, Университета на Черна Гора, Елбасанския университет “Александър Джувани”, Университета „Фехми Агани“, Университета на Прищина „Хасан Прищина“ и Университета „Св. Климент Охридски“ в Битоля.
От страна на българските университети, членове на Асоциацията, в срещата участват ректори, заместник-ректори и представители на Техническия университет в София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, Аграрния университет, Европейския политехнически университет, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Медицинския университет в Плевен, Националната спортна академия, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

По време на Третата годишна конференция ще бъдат обсъдени възможностите за осъществяване на съвместни инициативи в рамките на Асоциацията със средства както от Европейския съюз, така и по линията на други механизми за финансиране. Асоциацията ще обсъди предложения за промени в устава и ще избере членове на Изпълнителния комитет и председател на организацията за следващия период – 2017-2018 година.

Дейностите на Асоциацията на балканските университети включват подобряване на диалога между различните култури, създаване на мрежа от висши училища, библиотеки, научно-изследователски центрове, обединени на базата на културата, историята, икономиката, образованието, спорта на региона и формиране на обща визия за бъдещето. Сред основните цели на организацията са подобряване на сътрудничеството между университетите в региона, улесняване на мобилността на преподавателите и студентите, съвместно кандидатстване по проекти, подготовка на съвместни бакалавърски и магистърски програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published.