Университетска телевизия “Алма матер”: Факултетите на СУ 07.02. 2015 от 13:00 часа Телевизия “България он ер”

В рамките на тази поредица сега  „ПроАктивно” ще ви запознае с още два факултета на Софийския университет – 

 Факултета по математика и информатика.

Факултет по стопансво

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *