Университетски център “Академия за деца”, СУ, 2019

В Ректората на Софийския университет бе представен новосъздаденият Университетски център „Академия за деца”. Целта и предназначението на Центъра е да реализира социално отговорната политика за подпомагане на семействата на преподаватели и служители в Софийския университет „Св. Климент Охридски” чрез осигуряване на допълнителни възможности за целодневен и почасов престой на деца за анимация и за образователни услуги.

Предлаганите дейности в момента са консултиране на деца и ученици със специални образователни потребности, театър „Забавна наука“, организиране на детски партита, конна езда, детски летни лагери, летни лагер-школи по астрономия, художествени пленери, обучение по чужди езици.

Ръководителят на центъра доц. Милен Замфиров представи накратко центъра и подчерта, че зад него стоят ректорското ръководство на Алма матер и синдикатите. Той посочи, че близо две години създадената работна група е подготвяла правилник и е събирала идеи. В Управителния съвет на Центъра влизат почти всички от работната група – доц. Милен Замфиров, проф. Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, заместник-ректорът доц. Елиза Стефанова, проф. Светозара Халачева – директор на Департамента по езиково обучение, доц. Радка Василева и ас. Даниела Рачева от Факултета по педагогика, проф. Весела Гюрова от Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.