Япония и Югоизточна Европа- конференция-СУ- 2019

Международна конференция на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“
21 Ное 2019 09:30 – 23 Ное 2019 18:00
Аула, Ректорат

На 21-23 ноември (четвъртък-събота) от 9:30 до 19:00 ч. катедра „Японистика“ при ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Японската фондация и НИС на СУ, организира международна конференция на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“/ “Japan And The European Southeast – Over A Hundred Years Of Political, Economic, Cultural And Academic Interactions”. Конференцията ще се проведе в Аулата на СУ.

Откриването на конференцията ще започне с официална церемония по награждаването на проф. дфн Бойка Цигова с Почетен знак със синя лента на Софийския университет за приноса й в развитието на академичните изследвания на японския език и култура, разпространението им в България, както и за ключовата й роля в развитието на университетската японистика. Посланикът на Япония у нас Масато Ватанабе ще връчи на проф. Цигова почетна грамота на министъра на външните работи на Япония за 2019 г. (първа година от епохата Рейва).

През 2019 г. Япония и България отбелязват три важни годишнини: 110 години от установяване на официални контакти (1909 г); 80 години от установяване на дипломатически отношения (1939 г.) и 60 години от възстановяване на дипломатическите отношения (1959 г.). По този повод катедра „Японистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Японската фондация и НИС на Софийски университет организира международна конференция посветена на над сто годишната история на взаимоотношенията между Япония и региона на Европейския Югоизток. Целта на конференцията е чрез интердисциплинарен, многоаспектен и задълбочен критичен анализ на миналото и настоящото развитие на тези взаимоотношения да бъде изградена ясна и категорична представа за тяхното състояние към този момент, за съществуващите проблеми и перспективи, както и да бъде очертана убедителна визия за бъдещите политически, икономически, културни и академични отношения между Япония и България като част региона на Югоизточна Европа. В рамките на конференцията ще бъдат разгледани и дискутирани всички възможни аспекти на взаимоотношенията между Япония и държавите от нашия регион от гледна точка на политиката, дипломацията, икономиката, културата, научно-образователния обмен, отношенията между отделни неправителствени организации, както и чисто личностните взаимоотношения, които играят не по-малко важна роля от между-институционалното общуване. Специален акцент в работата на конференцията ще бъде историческият път, съвременното състояние и тенденции, както и бъдещите перспективите на японистиката в България в най-широкия смисъл на това понятие, обхващащо всички аспекти на научното познание свързано с Япония, нейният език, култура и обществено-икономическо и политическо развитие. В конференцията ще вземат участие изтъкнати японски българисти и балканисти, както и водещи български изследователи в областта на японистичните изследвания. Своята гледна точка към различни аспекти от темата на конференцията ще дадат и редица културни и граждански организации свързани с развитието на отношенията между България и Япония на различни нива. Активно участие в работата на конференцията ще вземат и студенти японисти, които ще представят гледната точка на младото поколение, в чиито ръце стои бъдещето на отношенията между България и Япония във всеки възможен аспект.

Специални гости на конференцията ще бъдат изтъкнатите японски българисти и балканисти проф.Ясуо Кимбара, проф. Тецуя Сахара, проф. Юми Ниномия, доц. Кента Сугай, проф. Джунко Сугахара, проф. Нобухиро Шиба, проф. Макото Кимура и доц. Моюру Мацумае.

Конференцията е включена в програмата на тридесетите юбилейни дни на японката култура в България провеждани от Посолството на Япония в Република България. Тя се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.