„ВЛЕЗ В ЧАС„ -”ГОСПОЖАТА СИ ОТИВА” – Tелевизия България он ер на 4 октомври, събота от 13.00 часа

Всяко училище е самостоятелен свят. Всеки клас е отделен свят. Всяко дете е вселена. Когато децата започнат да изглеждат сиво-еднакви, когато трудно може да се различи блясъкът в очите им, тогава вероятно светът е безвъзвратно угаснал.

Преподавателят по химия Рени Богданова ни въвежда в една нетипична роля на педагога, роля, която не е описана в учебник и в училищен правилник. Рени ни разкрива как учителят може да обединява емоции и насочва чувства, как може да води преживяванията в класната стая и да развива емоционална интелигентност. Показва ни по какви начини детската енергия се превръща в добро, в палитра, която озарява и зарежда с живот всички наоколо.

Вратите на 15 СОУ “Адам Мицкевич” (кв. „Надежда”) се отварят широко за камерите на телевизия „Алма матер”  и ни въвеждат в на пръв поглед непретенциозна софийска гимназия. Между стените на школото обаче се крият много приятни изненади. Откриваме усмивките на деца от над 15 националности и учителски колектив, чийто приоритет е създаването на среда, в която учениците развиват своя потенциал и могат да бъдат себе си, независимо от коя световна култура произхождат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *