Изложба посветена на 140- годишнина от рождението на проф. Михаил Арнаудов- СУ-22 май 2018

“Историкът на Алма матер”. Изложба, посветена на 140 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов
22 Май 2018 16:00
Централна университетска библиотека

На 22 май 2018 г. във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” беше открита изложбата „Историкът на Алма матер”, посветена на 140- годишнината от рождението на проф. Михаил Арнаудов. С тази експозиция Университетската библиотека продължава поредицата от инициативи, посветени на 130-годишнината от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Новата изложба „Историкът на Алма матер” проследява преподавателската и научноизследователската дейност на проф. Михаил Арнаудов, ректор на Софийския университет през 1935-1936 г.

В своята „История на Софийския университет”, започната по времето, по което той е ректор и издадена през 1939 г., Михаил Арнаудов проследява в цялост и пълнота, от дистанцията на времето, историята на първото висше училище в България.

В изложбените витрини беше показана част от огромното по обем творчество на видния учен и интелектуалец проф. Арнаудов.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изложбата проследява пътя на проф. Арнаудов в Университета от студентските години до края на преподавателската му дейност през призмата на спомените му и неговите научни трудове. Откроява се ролята на Иван Шишманов за оформянето на Арнаудов като учен и преподавател. Също така се посочват контактите му с българските творци през почти вековния му жизнен път. Специално място е отделено на ректорския мандат на проф. Арнаудов през 1935-1936 г. и ролята му в честването на 50-годишнината на Университета.

Изложбата включва: дисертацията, първите публикации, най-известните му трудове, книги с автографи и посвещения.

Представени са изданията на Историята на Софийския университет и Алманаха с животописни и книгописни сведения за преподавателите.

За експозицията Музеят на Софийския университет предоставя ректорската огърлица, Оксфордския жезъл и други артефакти.

Обществен деец и учен, автор на над 50 монографии в областта на фолклористиката, литературната теория и етнографията, 36 години преподавал в университета, написал историята на Алма матер, министър на просвещението, съден от Народния съд и оправдан, личността на Михаил Арнаудов привлича вниманието на съвременниците и днес.

Leave a Reply

Your email address will not be published.